O tom, že v Blahutovicích nad Odrou by měl stát nějaký velký energetický zdroj, se hovoří již řadu let. Slova „velký energetický zdroj“ se postupem času proměnila na pojem „jaderná elektrárna“. Není tedy divu, že obyvatelé Blahutovic a okolí zpozorní pokaždé, když uslyší spojení názvu své obce a slova energie. Jadernou elektrárnu za svými domy nechtějí. V minulých dnech jim ale asi pořádně zatrnulo. V únorovém vydání měsíčníku pro firmy a veřejnou správu, nazvaného Moravské hospodářství, totiž v článku Česko chce další jadernou elektrárnu autora Víta Smrčky hovoří Aleš John, šéf východoevropského centra Světové asociace jaderných elektráren, o tom, že v letech 2020 až 2025 by měl být postaven nový reaktor čtvrté generace. Autor v článku dále zmiňuje, že odborníci hovoří o jediném místě, a to Blahutovicích nad Odrou.

Ministr informace dementoval

Informace, která se dostala i do Jeseníku nad Odrou a jeho místních částí, vyvolala logické obavy, a tak se lidé začali obracet na povolaná místa. Jednou z oslovených byla i poslankyně Parlamentu České republiky Dana Váhalová ze Starého Jičína. „Několik starostů mě s hrůzou oslovilo, že vyšel v novinách článek, který vypadal velmi věrohodně a hovořil o tom, že za nějakých patnáct let u nás bude stát jaderná elektrárna. Tak jsem na toto téma udělala interpelaci na pana ministra průmyslu Kocourka a žádala jsem vysvětlení,“ sdělila Dana Váhalová a podotkla, že podle odpovědi ministra mohou být obyvatelé ve zmíněné lokalitě a jejím okolí klidní.

Poslankyně zároveň odkázala na webové stránky poslanecké sněmovny, kde je možno přečíst si její interpelaci i odpověď ministra průmyslu Martina Kocourka.

Ministr podává obšírnou odpověď, v níž popisuje současný stav jaderné energetiky u nás. Mimo jiné také uvádí, že s výstavbou dalšího významného energetického zdroje, ať už jaderného, plynového či jiného, lze počítat až po dostavbě jaderné elektrárny Temelín. „Ministerstvo průmyslu a obchodu neplánuje ani nepředpokládá, že by se v uvažovaných lokalitách započalo se stavbou jaderné elektrárny před rokem 2040,“ stojí v odpovědi ministra Kocourka.

„Pokud jde o zmíněný článek, uveřejněný v periodiku Moravské hospodářství, tak bych chtěl zdůraznit, že nereflektuje reálnou situaci. A vůbec ne na ministerstvu průmyslu a obchodu,“ pokračoval ministr, jenž dále uvedl, že v článku se tvrdilo, že v lokalitě Blahutovice bude postaven v roce 2025 demonstrační rychlý množivý reaktor Allegro o výkonu zhruba 500 megawattů. Upozornil, že projekt evropského množivého jaderného reaktoru Allegro je ve stadiu počátečních příprav. „Jeho cílem je zatím určit, zda tento typ reaktoru vůbec může být alternativou k sodíkovému rychlému reaktoru, a doposud není vůbec rozhodnuto, bude-li ve střední Evropě nebo někde jinde testován. V současné době není vyřešena ani technologie chlazení héliem, ani kvalifikace vhodných materiálů,“ doplnil ministr a dodal, že doposud není vyřešeno ani financování projektu.

„Jinými slovy chci říci, že článek v periodiku Moravské hospodářství se nezakládá na reálné situaci na ministerstvu průmyslu a obchodu a že občané Blahutovic z reaktoru Allegro nemusí mít v nejbližších padesáti letech určitě žádné obavy,“ uzavřel svou odpověď Martin Kocourek.

Starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček už vnímá informace o jaderné elektrárně v „jeho“ obci jako jakýsi kolorit. „To se většinou začátkem roku vždy objeví nějaké zásadní informace, a pak to zase utichne. Myslím si a věřím, že pokud tady elektrárna bude, tak za hodně dlouho,“ komentoval situaci jesenický starosta Machýček.