Jedním z bodů, které zastupitelé projednávali, bylo schválení smlouvy o spolupráci při výstavbě tří větrných elektráren ve Veselí. Elektrárny v této místní části Oder chce postavit firma Ostwind, která plánovala nad Odrami výstavbu větrného parku na území místních částí Veselí a Dobešov. „Víme, že na Dobešově elektrárny nikdo nechce, na Pohoři je taky nechtějí, ale z Veselí máme písemně, že osadní výbor má zájem, dokonce nás požádal, abychom vypracovali smlouvu o spolupráci,“ předestřel starosta Oder Pavel Matůšů.

Jenže v průběhu jednání se ozvala předsedkyně osadního výboru Veselí Jana Štuchalová, která žádala doplnění smlouvy. „Osadní výbor žádá, aby všechny prostředky, které město dostane, byly použity pro Veselí,“ uvedla Štuchalová a dodala, že ze dvou větrných elektráren, které již na kopci stojí, Veselí nevidělo ani korunu.

Jenže proti jakékoliv další výstavbě, i na Veselí, jsou v sousedním Dobešově. „Na rozdíl od lidí ve Veselí na ty dvě větrné elektrárny vidíme. A stovky aut s betonem i auta s tubusy na stavbu elektrárny projížděly přes Dobešov. Nemůžete to tedy posuzovat tak, že se to nás netýká,“ upozornila Jana Hluchníková, členka petičního výboru, který předal městu petici proti stavbám elektráren se 115 podpisy.

Další úvahy o tom, zda odsouhlasit či neodsouhlasit smlouvu, přerušila zastupitelka Libuše Králová. „Zjistila jsem, že v současné době je na krajském úřadu metodický materiál, který prochází různými komisemi. Má název Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny. Tento materiál má být zveřejněn letos v listopadu, takže já bych navrhovala to odložit minimálně do té doby,“ poznamenala Králová, kterou podpořili i jiní zastupitelé. I proto starosta Matůšů nechal hlasovat o odložení materiálu na první zasedání zastupitelstva v příštím roce.„Získáme prostor na dořešení připomínek,“ uzavřel Matůšů.

Tajemník Městského úřadu Odry Petr Mlčoch ale upozornil, že zastupitelstvo se může k problematice větrných elektráren vyjádřit, ale může se stát, že proti jejich výstavbě nezmůže nic. „Přijde investor, který splní všechny podmínky, včetně EIA, a nebude důvod mu ve výstavbě bránit,“ podotknul Mlčoch.