V dubnu se elektronické aukce, od kterých si městské úřady po celé zemi slibují především ušetření peněz z obecní kasy a transparentnost veřejných zakázek, rozjely v Novém Jičíně naostro. A jen za jeden měsíc provozu se podařilo ušetřit téměř jeden milion korun. Ze začátku se aukce zaměřily na dodávky například kancelářských potřeb, služeb a stavebních prací. V budoucnu chtějí radní touto cestou ušetřit i na dodávkách energií.

Jak informovala mluvčí města Marie Machková, v březnu proběhla takzvaná přípravná fáze, kdy se zaškolovali manažeři projektu, administrátoři a asistenti. „Výsledky, jakých jsme dosáhli za první měsíc bezplatného provozu e-aukcí, nás potěšily. Přinesly nejen úsporu peněz z rozpočtu města, ale také umožňují průhledně a transparentně pracovat s cenou zakázek. Rozhodně budeme v tomto způsobu zadávání veřejných zakázek pokračovat,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Během dubna došlo k realizaci sedmi zadávacích řízení, z toho tři byly z kategorie stevebních prací, dvě na dodávku zboží a další dvě na služby. „Do každého se přihlásili v průměru čtyři uchazeči. Podmínky zadávacího řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města po dobu lhůty pro podání cenové nabídky ze strany uchazečů o veřejnou zakázku,“ řekla Marie Machková. Nejvíce peněz z městské kasy se ušetřilo v oblasti staveb. Například při opravě veřejného osvětlení na ulici Vančurova počítal projektant s náklady 2,2 milionu korun. Díky aukci udělá dodavatel tuto práci za částku o 400 tisíc nižší. „A obdobné to bylo u zakázky na prodloužení vodovodního řadu v ulici U Mlýna. Na tuto akci bylo v rozpočtu města vyčleněno 850 tisíc korun a z elektronické soutěže vzešla cena o 347 tisíc korun nižší,“ poznamenala Machková.

Momentálně hledá radnice dodavatele úklidových prací a největší úspory si zároveň slibuje u komodit, jakými jsou energie.