O možnosti využívání elektronických výběrových řízeních se například zmínila na zasedání zastupitelstva ve Fulneku jeho členka Jana Mocová. Reagovala tak na skutečnost, že řadu výběrových řízení vyhrál radní města Jan Marek. „Elektronická výběrová řízení jsou transparentní a nikdo nemůže nikoho z něčeho podezřívat,“ uvedla tenkrát Mocová a dodala, že elektronický způsob využívá například městský úřad ve Studénce, kde sama pracuje, nebo frenštátská radnice.

Studénka využívá elektronický nástroj Softender jehož součástí je také aplikace Softender aukce. „Ta umožňuje elektronickou on-line soutěž přihlášených uchazečů dle předem stanovených podmínek a v předepsaném čase,“ sdělil Stanislav Lichnovský z Odboru rozvoje města a investic studénecké radnice a doplnil, že Softender aukce město použilo například v případě zakázky výstavby bytových domů.

Od listopadu 2007, kdy Městský úřad Studénka tento nástroj pořídil, vyhlásil prostřednictvím Softender aukce již kolem sedmi desítek zakázek. „Pro oblast zakázek malého rozsahu byl ve spolupráci se společností B2B Centrum, která je dodavatelem nástroje, vytvořen vlastní scénář,“ vysvětlil Lichnovský.

Podle něj jsou hlavními přínosy zabezpečení neomezeného, dálkového přístupu k zadávací dokumentaci prostřednictvím elektronického tržiště, vedení agendy po celou dobu zakázky od okamžiku založení po vyhodnocení a uzavření smlouvy o dílo v elektronické podobě, přístup z jednoho počítače, definování úrovní přístupů k zakázkám pro jednotlivé uživatele v organizaci, snížení nákladů na administraci i časová úspora při administraci. Nezanedbatelnou výhodou je širší okruh oslovených i neoslovených uchazečů, což znamená kvalitnější soutěž a předpoklad vysoutěžení nižší ceny. „Odezvy uchazečů jsou v převážné většině pozitivní a hodnocení jsou kladná. Zájem firem o tento způsob vyhlašování zakázek dle našeho názoru roste. Totéž se dá říct o užívání elektronických aukcí, kde zkušenosti s tímto typem soutěže mají převážně větší firmy,“ doplnil Lichnovský.

O transparentnosti a hlavně úsporách v souvislosti s elektronickými aukcemi hovořil na nedávném zasedání zastupitelstva také starosta Frenštátu pod Radhoštěm Stanislav Hrabovský. Frenštát pod Radhoštěm využívá obdobného systému jako Studénka, a to od prosince 2007. Princip této virtuální aukční síně spočívá také v tom, že každý účastník vidí pouze svou nabídku a nejnižší předloženou cenu. Právě v tomto případě nastává možnost ke snižování nabídky a tím i k úspoře ze strany města. „Průměrná úspora byla patnáct až dvacet procent,“ informoval Hrabovský a upřesnil, že při devatenácti výběrových řízení, které město prostřednictvím elektronických aukcí provedlo, zaznamenalo úsporu 1,677 tisíce korun. Nový způsob zadávání zakázek přinesl podle Hrabovského zajímavé poznatky. Jako příklad uvedl zakázku na nátěr fasády a postavení lešení, na ní se ušetřilo jen 0,17 procenta. „Byla tam ale zajímavá složka, a to postavení lešení, kde byla úspora přes devadesát procent,“ poznamenal Hrabovský a dodal, že se již uvažuje se o změně zákona o zadávání veřejných zakázek, v tom smyslu, že by se tyto aukce začlenily do zákona.