Podle novojičínských hygieniků se chřipky v minulém týdnu nepřiblížily ani zvýšenému výskytu. „Zatím se pohybujeme v hodnotách, které odpovídají sezonnímu výskytu. Předpokládám ale, že ke konci týdne se ke zvýšenému výskytu asi dostaneme. To budeme vědět přesněji v pátek,“ zhodnotila dostupné výsledky Ludmila Máslová z protiepidemického oddělení novojičínské pobočky Krajské hygienické stanice v Ostravě. O dalším vývoji chřipkových onemocnění budeme informovat v příštích vydáních Deníku.

Na Novojičínských základních školách chřipková epidemie zatím, podle dostupných informací, nehrozí. Jediným zařízením, které své brány zavřelo, je Základní škola Tyršova v Novém Jičíně. „Na čtvrtek třetího ledna jsme vyhlásili ředitelské volno, a to z toho důvodu, že na naší škole byla velká nemocnost dětí z prvního stupně,“ potvrdila ředitelka školy Magda Trávníčková. Podle jejích slov byl stav v některých třídách prvního stupně neúnosný. Chybělo až třicet pět procent žáků. „Poté, co v některé třídě zůstali jeden den jen tři žáci a v jiné chybělo dvaadvacet dětí, jsme současný stav zkonzultovali s hygienickou stanicí a tam nám doporučili, abychom školu ve čtvrtek uzavřeli,“ doplnila Trávníčková. Žáci prvních pěti ročníků si tak pololetní prázdniny o jeden den protáhnou. A protože na volno naváže víkend, vedení školy doufá, že se situace s respiračními onemocněními zklidní. „Doufáme, že když děti zůstanou čtyři dny doma, že se situace zklidní,“ potvrdila ředitelka.

Další školy na Novojičínsku zatím k vyhlášení ředitelského volna přistoupit nemusely. Zatímco někde je nemocnost větší, jinde zatím s chřipkou problémy nemají. „Nemocnost je sice oproti minulému týdnu zvýšená, ale počty nemocných dětí zatím nejsou tak vysoké, abychom museli například spojovat třídy. Takže žádná opatření zatím neděláme,“ popsala situaci Emílie Řeháková, ředitelka ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně. Podobně jsou na tom i v jiných městech. „Na naší škole zatím chybí asi čtvrtina žáků. Konkrétně na prvním stupni kolem sedmdesáti dětí, na druhém stupni pak zhruba deset žáků,“ informovala Ivana Dreslerová, zástupkyně ředitele na Základní škole Npor. Loma v Příboře. „O tom, že bychom vyhlásili nějaké chřipkové prázdniny, zatím neuvažujeme. Učitelé jsou totiž zdraví, a když bude zapotřebí, pospojujeme třídy,“ dodala Dreslerová vzápětí. Podobná situace je také na Základní a Mateřské škole T. G. Masaryka v Bílovci. „Současný stav bych zhodnotil tak, že sice trochu kašleme, ale podle počtu jsme zdraví. Průměrně máme nemocné tak čtyři žáky z dvaceti dvou,“ informoval ředitel Norbert Nossek. (red)

OSOBNÍ OCHRANA PROTI CHŘIPCE

1. VYVAROVAT SE KONTAKTU S NEMOCNÝMI OSOBAMI

• osoby s jedním nebo více následujícími symptomy, jako jsou horečka, kašel, bolest v krku, bolest svalů, hlavy, únava, zimnice, mohou být infikovány chřipkovým či jiným virem

• udržujte vzdálenost alespoň 1 metr od osoby s chřipkovým onemocněním a vyvarujte se většímu shromáždění osob; pokud není možno dodržet vzdálenost 1 metr, snažte se omezit pobyt v uzavřených prostorách, kde mohou být lidé nemocní chřipkou

• pokud jste sami nemocní, nenavštěvujte další osoby

2. ČASTO MYJTE A UDRŽUJTE RUCE V ČISTOTĚ

• časté mytí a dezinfekce Vašich rukou pomáhá v ochraně proti virům – myjte své ruce důkladně mýdlem a vodou, zejména po kašli a kýchání; alkoholové dezinfekční prostředky snižují množství chřipkových virů na kontaminovaných rukou, avšak časté mytí mýdlem a vodou je efektivnější

• mytí rukou by mělo být důkladné a mělo by pokaždé trvat nejméně 20 sekund

• po umytí mýdlem a vodou ruce důkladně osušte a pokud možno použijte jednorázové ručníky nebo horkovzdušné vysoušeče rukou

3. VYVARUJTE SE DOTÝKÁNÍ OČÍ, NOSU A ÚST

• virus se snadno šíří, když se dotýkáte kontaminovaných předmětů a následně očí, nosu a úst

Převzato z internetového portálu www.khsova.cz. Z materiálu ECDC (Evropského centra pro kontrolu infekční nemocí ve Stockholmu ) volně přeložila MUDr. Martinková