„Etický kodex se jako závazný dokument řadí k obecně platným interním pracovněprávním předpisům města a pro každého ze zaměstnanců je základním popisem etických norem, na jejichž respektování stojí „firemní filozofie“ městského úřadu,“ vysvětlil tajemník Jiří Moskala.

Podle něj si každý zúředníků musí být vědom skutečnosti, že respektování etického rozměru práce, a tedy jeho vlastní dobré jméno, je nesmírně důležité pro vnímání serióznosti radnice jako firmy. „Porušení těchto zásad pak může být považováno za porušení pracovní kázně a může být důvodem postihu nebo i ukončení pracovního poměru,“ potvrdil tajemník.

Kodex obsahuje dvanáct bodů, které mají zaměstnanci města dodržovat a ctít. „Význam etického kodexu spočívá především v tom, že jasně říká, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích náš úřad staví, a o jaké spolupracovníky se chceme opírat do budoucna,“ poukázal Moskala stím, že text kodexu bude trvale zveřejněn vbudově radnice i webových stránkách města.