Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), odbor Odloučené praciště Nový Jičín převedl budovu evangelického kostela v Suchdole nad Odrou, společně s celým mobiliářem do vlastnictví tamního farního sboru Českobratrské církve evangelické. Jedná se o křesťanskou církev působící na území České republiky. Podle sčítání lidu na počátku jedenadvacátého století se k evangelické víře přihlásilo asi 117 212 obyvatel. Českobratrská církev evangelická je tak největší protestantskou církví v zemi.

Podle dostupných informací činí účetní hodnota kostela více než dva miliony korun. „Mobiliář, který se v kostele nachází, tvoří oltář, kazatelna, obrazy, zvony, lavice, křtitelnice a varhany. Toto vybavení se odhaduje na 1,2 miliony korun,“ uvedla Jana Rennerová, vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM. Kostel byl v roce 2003 prohlášen za kulturní památku.

Evangelický kostel byl vybudován v devatenáctém století podle návrhu Vídeňského architekta Ludvíka Förstera. Před tím se na jeho místě nacházela už jiná budova z konce osmnáctého století, kterou evangelíci upravili do dnešní podoby. Ačkoli je mnoho památek poničených válkami a minulým režimem, zachoval se v kostele interiér v původním slohu, arkádovém. Bohužel, pouze jeden ze tří zvonů, které byly umístěny na věži, je dnes k dispozici místním farníkům.

Oba kostely, umístěné naproti sobě, jsou dominantou Suchdolu nad Odrou a návštěvník je může zahlédnout již při vjezdu do městyse. Ze směru od Kletné se tyčí po levici kostel Nejsvětější Trojice se svou působivou bání věže a po pravici na obzoru vyčuhuje jehlancová střecha nyní již kostela farního sboru Českobratrské církve.