O budoucnosti evangelického kostela v Suchdole nad Odrou jednali na začátku února obyvatelé, kterým není osud této památky lhostejný. Loni převedl úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových kostel společně s mobiliářem zpět do rukou evangelíků. Kostel nyní prochází řadou oprav, mezi nimiž i zajištěním statiky budovy. V budoucnosti by v jeho prostorách mohly odehrávat například koncerty nebo různé expozice.

Zájemci o dění okolo evangelického kostela se sešli na evangelické faře s cílem získat představy o dalším směřování úsilí o obnovu areálu. „Mluvili jsme o tom, jak by se celý ten areál, budova mohla v budoucnu využít. Padly různé návrhy a nakonec jsme dospěli k tomu, že se kostel bude opravovat. Veřejnost o opravy stojí a je pro ně,“ rozvedla farářka Českobratrské církve evangelické Mária Jenčová s tím, že na kostele již práce probíhají. „Nyní je kostel pro veřejnost uzavřen z důvodu zajištění statiky objektu. Mše také neprobíhají právě kvůli špatné statice, ale možná už za týden otevřeme,“ doplnila Jenčová.

Kostel Českobratrské církve evangelické v Suchdole nad Odrou by měl po opravách sloužit v prvé řadě jako bohoslužební objekt. Pak teprve se počítá s různými kulturními účely nebo koncerty. „V Suchdole nad Odrou není pohřební obřadní síň, proto si myslíme, že by kostel mohl sloužit také za tímto účelem,“ přiblížila farářka. Při schůzce padl i návrh využít věž kostela jako vyhlídkovou. S podporou se ale nesetkal i kvůli omezeným finančním prostředkům.

Existence evangelického kostela je propojená i s Muzeem moravských bratří v Suchdole nad Odrou, proto se správce tohoto muzea, Daniel Říčan, také zúčastnil schůze v evangelické faře. „Bylo to takové jakoby zahřívací kolo, kde se udělal průzkum, jaký na to veřejnost má názor, co upřednostňují, které aktivity by se v tomto směru měly vyvíjet a podobně. Zúčastnil jsem se, protože jsem členem Českobratrské církve evangelické,“ informoval Říčan. „Je to určitě významná stavba po architektonické stránce,“ dodal.

Další budoucnost objektu se bude vyvíjet i podle finančních prostředků, které se evangelické faře podaří získat. „Určitě budeme žádat o dotace, jinak bychom neměli šanci vůbec s opravami začít. Nějaká podpora byla i z Německa od původních stavitelů kostela, německých rodáků, kteří mají veliký zájem na tom, aby byl provoz kostela obnoven,“ uzavřela Jenčová.

Opravy zasáhnout nejen interiér kostela, ale také jeho venkovní vzhled. Rekonstrukcí projdou také krovy kostela. Ze zadní strany směrem ke hřbitovu vídají nyní obyvatelé nedokončenou opravu fasády.