European heritage days (EHD) započaly svou existenci v roce 1991. Jednalo se o následníka proslulých francouzských Dnů otevřených dveří památek, který měl pokračovat v tradici přibližování kulturních a historických památek veřejnosti. Duchovní otcové EHD si kladi za cíl informovat o jiných kulturách a napomáhat k jejich respektování.

Tato zářijová akce má dvě fáze, evropské zahájení, po kterém následuje národní zahájení. V minulém roce hostil evropské zahájení Bělehrad v Srbsku, přičemž národní zahájení přichystalo Uherské Hradiště. Pořadatelem národního zahájení EHD pro rok 2008 se staly České Budějovice. Nutno dodat, že i Nový Jičín hostil v roce 1997 Dny evropského dědictví. Bohužel, tento rok neproslavily ani tak EHD, jako katastrofální povodně, které ochromily část naší republiky a již navždy zanesly strach z jejich opakování.

Od třináctého září otevřou své brány mnohé zajímavé a vyjímečné architektonické, archeologické a sakrální památky. Návštěvníci se mohou těšit na zpřístupnění některých jinak nedostupných prostor muzeí, galerií a knihoven, zkrátka prostor, ve kterých se desetiletí uchovávají kvanta sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví, skryté před zraky všetečné veřejnosti.

Speciální program chystají vedoucí běžně přístupných objektů v podobě například zvláštní prohlídkové trasy, koncertů nebo výstav. Otevřeny budou nejen známé hrady, ale i soukromé a veřejné budovy, radnice, soudy, církevní stavby a školy.

Nový Jičín, společně s Příborem, zpřístupnil nejvíce objektů Novojičínského regionu. Jedná o věž radnice, Měšťanský dům (Stará pošta), baštu městského opevnění, novojičínský zámek, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, vilu Hugo Hückela a kostel Nejsvětější Trojice.
Příbor se nedal nikterak zahanbit a uvolnil vstup na Piaristickou kolej, farní kostel Nejsvětější Panny Marie, kostel svatého Kříže, kostel svatého Valentina a kostel svatého Františka Serafinského, dále radnici a rodný dům Sigmunda Freuda.

Počtem registrovaných památek na EHD překvapil Štramberk. Návštěvníci nahlédnou do jeskyně Národní přírodní památky Šipka, prohlédnou si Starou věž (zvonici kostela svatého Bartoloměje) a muzeum Zdeňka Buriana. „Muzeum je otevřeno od úterý do neděle. Ve Dnech evropského dědictví vtupné nevybíráme,“ uvedl správce muzea Zdeňka Buriana Aleš Durčák. Další na seznamu Štramberských památek EHD je pivovárenská studna a hrad Štramberk se Štramberskou Trúbou

Dvacet kilometrů od Nového Jičína, ve Fulneku, se návštěvníci pokochají kaplí svatého Rocha a stálou expozicí v Památníku Jana Ámose Komenského. „Kostel svatého Josefa byl na seznamu objektů EHD, ale vzhledem k tomu, že se v jeho prostorách bude až do 24. září instalovat expozice Kamenné svědectví minulosti, zpřístupnit jej nemůžeme,“ oznámila pracovnice Informačního centra ve Fulneku.

Veřejnost bude mít možnost prohlédnout si z výšky radniční věže ve Frenštátě pod Radhoštěm celé město, jako na dlani. „O vyhlídku je velký zájem. Trasa prohlídky věže začíná u sousoší Cyrila a Metoděje sochaře Albína Poláška a vyústí na vrcholu radnice. Poté se jde zase dolů, do obřadní síně a k soše Radhoště,“ prozradila program prohlídky místostarostka města Zdenka Leščišinová. Odry naopak na měsíc volně zpřístupní kostel svatého Bartoloměje. Bílovec Bravinné poskytne návštěvníkům k dispozici větrný mlýn bez poplatků.