Například městu Nový Jičín se podařilo z evropských fondů získat peníze na projekt Metropolitní síť města. „Ten je spojen s pořízením internetových služeb zejména obyvatelům našeho města,“ podotkla mluvčí radnice Hana Sirotová. Evropská unie pomohla skrz dotace také třeba k zrealizování bezbariérové městské hromadné dopravy v Novém Jičíně.

Částku přes 75 milionů dostala Kopřivnice z programu PHARE, jejímž poskytovatelem byl CzechInvest, na výstavbu infrastruktury a výkupy pozemků na tamní průmyslový park.

Na Bílovecku zase za evropské peníze pomohli k rozvoji informačních technologií. „Letos jsou to dále projekty na realizaci úspor energie v Mateřské škole na Wolkerově ulici a v Základní škole Komenského,“ nastínila Monika Parvoničová z odboru investic a regionálního rozvoje v Bílovci.

Města i v současnosti žádají o další dotace. V Novém Jičíně například na vybudování pobytového zařízení pro zdravotně postižené nebo na odkanalizování vybraných měst a obcí Novojičínska. „Jedná se o skupinový projekt obcí Nový Jičín, Kopřivnice, Mořkov a Životice u Nového Jičína, jehož cílem je zlepšit kvalitu vody v povodích Jičínky a potažmo řeky Odry,“ dodala Sirotová s tím, že na tento projekt požádali o 440 milionů korun.

V Kopřivnici v současnosti žádají o finance na dětské dopravní hřiště a odkanalizování místní části Lubina.

„Na podzim budeme podávat žádosti na rekonstrukci vily MUDr. Ignáce Bönische a na Integrovaný plán rozvoje města, který právě zpracováváme, a prostřednictvím tohoto dokumentu máme vysoké ambice pro dosažení až sto milionů korun na revitalizaci sídliště Jih,“ poukázala mluvčí kopřivnické radnice Eva Vystrčilová.

Také ve Štramberku podali v letošním roce žádost o dotaci na snížení znečištění vod pro dokončení kanalizační sítě města s napojením na čističku odpadních vod a na odkanalizování lokality Kozina. „O přidělení dotace a její výši zatím nebylo rozhodnuto,“ přiblížil investor města Štramberk Jan Kozlovský s tím, že výdaje na realizaci tohoto projektu dosahují částky 18,65 milionu.

Na to, aby město či obec mohly dotaci získat, musejí zaplatit za studie, zpracování projektové dokumentace a za zpracování žádosti. „CBA analýza, která je vyžadována u většiny žádostí, se pohybuje okolo osmdesát tisíc,“ nastínila kopřivnická mluvčí.

Za zpracování projektové dokumentace dají radnice statisíce až miliony, záleží na rozsahu investic, ale také na stupni projektové dokumentace. Za zpracování žádosti se pak částka pohybuje okolo 150 tisíc u projektů do deseti milionů.

„U projektů do padesáti milionů to může být až pět set tisíc a nad pět set je to různé,“ vysvětlila Vystrčilová.

Vyřizování žádostí o dotace z evropských fondů obnáší velké byrokratické problémy, obzvlášť pro menší obce je náročné.

„Celý proces podávání žádostí je příliš složitý, je vyžadováno zpracování mnohých podkladů formou analýz, vyhodnocení a podobně, což je důvodem, že menší obce mají s přípravou těchto žádostí velké problémy, které mohou řešit pouze ve spolupráci s poradenskými firmami,“ uvedl Kozlovský.
To potvrzuje také novojičínská mluvčí. „Projektoví manažeři se při své práci potýkají s vysokou administrativní náročností.“