Slíbili jsme, že se o vývoj případu Sváčkových budeme zajímat a činíme tak. Neboť to, co potkalo je, se může stát každému. Syn manželů Sváčkových, Vlastimil, dluží a jeho věřitel podal žádost o provedení exekuce. Tu dostal za úkol provést exekutor Tomáš Vrána z Přerova, jenž postupoval tak, jak praví zákon. Šel hledat, co by se dalo zabavit takzvanému „povinnému“, tedy dlužníkovi. U domu manželů Sváčkových se tak jednoho dne objevil exekutor. Sváčkovi byli na nákupech, v objektu byl právě náhodou jejich syn, který ale v domě už minimálně tři roky nebydlí, akorát občas zajde na návštěvu. Sváčkovi se s ním totiž nerozešli v dobrém. „Má zapsán trvalý pobyt na obecním úřadě,“ uvedl starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček a upřesnil, že Sváček je veden u úřadu o roku 2008.

V červnu 2009 zalila Jeseník nad Odrou ničivá povodeň a zlikvidovala i valnou část majetku Sváčkových. Tudíž i tohoto, na němž měl kdysi spoluvlastnický podíl syn. To ale exekutory nijak nezajímalo a při své návštěvě oblepili žlutými nálepkami s nápisem Exekučně zabaveno to, co se jim zlíbilo. Tedy i to, co Sváčkovi získali v rámci odstraňování povodňových škod od obce, Charity a dalších organizací i dárců.

Od 18. listopadu 2011 mají Sváčkovi oblepené skříně, postel, televizi, lednici a další věci.

„Televizi manžel dostal od dcery k sedmdesátým narozeninám. Ty měl v srpnu po povodních, Pračku a další věci jsme dostali od obce nebo koupili z peněz, které jsme dostali od obce. Na plno věcí jsme si brali půjčky,“ vysvětlovala Jiřina Sváčková, proč si myslí, že na zabavení těchto věcí neměl exekutor nárok. Stejný názor měl i starosta Jeseníku nad Odrou.

Manželé Sváčkovi podali návrh na vyřazení svého majetku. V případě obstavené automatické pračky, ledničky, tří světlých skříněk, stolu a čtyř židlí dokonce k návrhu přiložili potvrzení od obce, že ta uvedené věci darovala, stejně jako dalších padesát tisíc korun. Dále jsou v prohlášení k exekuci uvedeny i další částky, které Sváčkovi obdrželi darem.

Když obdrželi 14. prosince rozhodnutí podepsané exekutorským kandidátem René Mohylou, jehož Vrána pověřil k výkonu této exekuce, nevěděli, co říci. Nechápal ani starosta Machýček. Exekutor ze soupisu zabavených věcí vyškrtl jen čtyři položky. Vyškrtnutí pračky z důvodu známého jen jemu, neprovedl.

Mluvčí přerovského exekučního úřadu David Tala nejprve uvedl, že k tomuto mohlo dojít proto, že průkazný materiál nebyl dostačující. Na argumentaci, že všechny položky byly na stejném papíře se stejným razítkem a podpisem, reagoval po svém. „Nevím, jestli teď hovoříme o Vašem rodinném známém nebo v jaké souvislosti jste v tomto případě zainteresován,“ řekl Tala. Nato dodal, že pokud s tímto stavem rodiče povinného nejsou spokojeni, mají právo na vylučovací žalobu. To, že rozhodnutí exekutora postrádá logiku, nejprve nekomentoval.

Několik minut po tomto hovoru však mluvčí Tala znovu volal a tvrdil, že v návrhu manželů Sváčkových na vyškrtnutí žádná pračka není, přitom redakce má k dispozici kopii tohoto návrhu, která hovoří o opaku. Vzápětí se snažil zpochybnit tvrzení redakce a v podstatě i úřadu a Sváčkových o tom, že exekutor zřejmě udělal chybu. „Já Vám na to odpovím, ale budu potřebovat plnou moc od těch povinných,“ odvolával se Tala na to, že by porušil zákon.

Na to, že možná exekutor nepostupoval zcela zákonně, reagoval opět po svém. „Jak jste se k tomu dostal?“ zajímal se Tala ve čtvrtek 5. ledna. Právě toto datum má další Usnesení, které Sváčkovi poté obdrželi. V něm stojí, že ze soupisu věcí k exekuci se vyškrtává zmíněná pračka.

To, že exekutor, takto reagoval, až poté, co se o případ začal zajímat Novojičínský deník, naznačuje, že se pravděpodobně dopustil pochybení.

Vyjádření exekutorské komory k této skutečnosti ale dává jasně najevo, jak v takovém případě funguje náš právní systém. Po první odpovědi Martina Hampla, mluvčího exekutorské komory, která obsahovala citace ze zákona, se na žádost Deníku Hampl přece jen vyjádřil trochu konkrétněji.

„Skutečnost, že poslední položka byla ze soupisu vyškrtnuta až dodatečně, může mít mnoho příčin, z nichž jen jediná z nich by zakládala možné pochybení soudního exekutora – a to sice, kdyby tato položka nebyla do rozhodnutí o vyškrtnutí ze soupisu začleněna omylem. K tomu je však nutno uvést, že rozhodnutí soudního exekutora, stejně jako rozhodnutí soudu, se řídí mj. zásadou tzv. volného hodnocení důkazů. Nelze tedy spatřovat pochybení exekutora za situace, kdy zamítne, byť jen částečně, návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu,“ vyjádřil se Hampl a dodal: „S přihlédnutím ke všem okolnostem případu, zejména s ohledem na skutečnost, že veškeré sepsané věci byly ve finále z exekuce vyloučeny, považuji za nanejvýš nešťastné skandalizovat postup pověřeného soudního exekutora a činit z něj, jak je bohužel v poslední době zvykem, nepostižitelný subjekt s neomezenými pravomocemi.“

Manželé Sváčkovi se zadlužili a synovy pohledávky splácejí. Zároveň se snaží najít další důkazy, o tom, že exekutor nezabavuje majetek dlužníka, ale jejich.