Jen tato akce přijde na více než půl milionu korun a měla by v letošním roce skončit. V tomto roce je také naplánována obnova venkovních omítek kostela. Celkem se na kostel vynaloží 2 592 tisíc korun. MAS region Poodří vyhradila na obnovu omítek částku okolo milionu a půl korun. Římskokatolická farnost Bílov požaduje z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 460 tisíc korun. Biskupství ostravsko-opavské vynaloží 200 tisíc korun. Samotný Bílov pak farníkům přispěje 180 tisíc korun. Farnost Bílov bude z dlouhodobých sbírek financovat obnovu omítek ve výši 165 tisíc korun.

Aby mohl být projekt rekonstrukce úspěšně završen, schází 112 tisíc korun. Farnost v Bílově se proto obrátila na veřejnost a vyhlásila sbírku na ochranu této kulturní památky, přesněji na obnovu báně věže kostela svatého Vavřince. Do sbírky se může zapojit kdokoli, a to od 1. června do 27. srpna.

Finanční příspěvky je možno zasílat na zvláštní účet sbírky, a to s číslem 2208444339/0800, nebo dát peníze do pokladničky na Obecním úřadě Bílov či prostřednictvím sběrací listiny tamtéž. Na požádání bude vystaveno potvrzení o daru.