Stažení záměru, jehož obsahem bylo mimo jiné rozšíření těžby vápence o zhruba 600 metrů, pozdější prohloubení těžby ze současných povolených 270 metrů nad mořem na 220 metrů nad mořem a stavba nové cementárny, potvrdil Deníku Josef Jurák, projektový manažer firmy LB Cemix s. r. o.

Obyvatelé Štramberka a Ženklavy, jichž se záležitost přímo dotýká rozhodnutí vítají – mnoho z nich proti záměru vystoupilo již při jeho veřejném projednání a také při zasedání zastupitelstva ve Štramberku. Stovky také podepsaly petici proti záměru.

Také místostarosta Štramberka Václav Šimíček potvrdil, že firma LB Cemix s. r. o. nedokončila proces podání záměru. „Takže nikdo už se ničím nezabýval ani připomínkami. Vše je v bodě nula, jako by nikdo nic nepodal. Oni teď třeba na základě podaných připomínek něco vyřeší, něco upraví a za půl roku nebo klidně za měsíc to mohou podat znovu. To vědí jen oni, co bude dál,“ uvedl Václav Šimíček.

Záměr o prohloubení těžby a výstavbu nové cementárny se ve Štramberku objevil opakovaně několikrát, město se vždy k němu postavilo odmítavě. Na posledním zasedání štramberského zastupitelstva místostarosta dostal úkol, který navrhl zastupitel Dušan Krajčír.

„Máme za to, že tyto pokusy o prohloubení těžby budou pokračovat i v budoucnu, a tak by bylo vhodné, abychom tyto snahy jednou provždy eliminovali a dali jasně najevo svůj odmítavý postoj koncepčním řešením spočívajícím v konečném vyřešení této věci jednou provždy,“ nastínil Dušan Krajčír.

Jeho návrh úkol pro místostarostu zněl: „Zjistí a doloží všechny podmínky a náležitosti potřebné pro realizaci odepsání nerostných surovin nacházejících se v katastru obce Štramberk.“ Pro návrh bylo 11 z celkového počtu 15 zastupitelů Štramberka.

„Začínám zjišťovat věci kolem toho. Nikdo na to není odborník a je to mnoho a mnoho kroků, než se podaří něco zjistit. Jedná se o hodně složitý proces,“ sdělil místostarosta Václav Šimíček s tím, že obyvatelé zůstávají i přes momentální situaci nadále pozorní.