Tento rok škola zaznamenala překvapující nezájem o obor Elektrikář a Instalatér. Oba obory proto vedení školy dočasně zrušilo. Někteří učni se rozhodli pro studium vysoké školy a podle Kusého mají velkou šanci úspěšně vystudovat. „Jedná se o studenty s nadprůměrným studijním výsledkem, kteří se chtějí dále rozvíjet například v matice či fyzice,“ dodal ředitel.

Škola aktivně vyjednává se strojírenskými a stavebními firmami Novojičínska o sponzorování žáků, kteří mají zájem o studium odborných předmětů a prvního září nastoupí do školy. „Loni jsem oslovil strojírenskou firmu s tím, že je třeba sponzorovat učně. Navrhnul jsem nějaká finanční ohodnocení, příspěvky, které by studentům poskytly a firmy s tím souhlasily,“ informoval Kusý.

Podniky mohou informovat školu o svých potřebách ohledně profesí, které hledají. Učiliště pak studentům nabídne obory, ve kterých najdou okamžité uplatnění.

„Probíhá to tak, že firma sepíše smlouvu s budoucím zaměstnancem, studentem. Tato smlouva nabízí finanční ohodnocení ve výši pěti tisíc korun při nástupu do prvního ročníku, dále tři, pět až sedm tisíc korun na základě výsledků po ukončení každého ročníku. Plus tedy příslib zaměstnání na základě podpisu smlouvy, která učně zavazuje k práci ve firmě na tři roky,“ informoval Kusý. Podmínkou finanční podpory je alespoň průměrný prospěch, žák nesmí mít absenci vyšší než sto hodin a za školní rok nesmí mít vážnější problémy se svým chováním. Vybraní studenti tak dostanou nejen peníze, ale i možnost práce ve firmě po dobu studia. Mzda za produktivní práci činí stopadesát korun denně.

Trend, který se začíná uplatňovat stále častěji, tedy spolupráce mezi školou a firmami, se v dnešní době těší velké oblibě. Absolventi nemarní čas na úřadě práce a podniky dostanou kvalifikované pracovníky, které si mohou vyškolit již za studia.