Centrální operační sály v novojičínské nemocnici jsou aktuálně vybaveny moderní laparoskopickou věží Novadaq s fluorescenčním systémem PinPoint, která se využívá zejména při operacích na tlustém střevu a konečníku,

„Systém Novadaq PinPoint umí při otevřených i laparoskopických operacích rozšířit standardní zobrazení o vizualizaci fluorescence. Toto rozšíření  v různých režimech dokáže v reálném čase zobrazit cévní řečiště, lymfatickou drenáž nebo žlučové cesty,“ řekl Matej Škrovina, primář chirurgického oddělení Nemocnice Nový Jičín s tím, že nový systém doplnil stávající vybavení operačních sálů.

Lékaři tak nyní mohou během zákroků objektivně posoudit vitalitu operovaných tkání.„Bez využití fluorescence bylo toto hodnocení závislé na subjektivním posouzení   operujícího chirurga a jeho spolehlivost byla limitovaná,“ vysvětluje lékař chirurgického oddělení novojičínské nemocnice Lubomír Martínek.

„Možnost objektivního zobrazení prokrvení tkání v průběhu operace je tak nástrojem pro snížení závažných život ohrožujících pooperačních komplikací a poruch hojení, zejména v chirurgii tlustého střeva a konečníku. Zobrazení lymfatické drenáže umožňuje přesněji stanovit rozsah chirurgického výkonu u pacientů operovaných pro zhoubné nádory s potenciálem zlepšení délky přežití.  Zobrazení žlučových cest může pomoci předejít vážným komplikacím při operaci i po ní,“ pokračuje dále doktor Martínek.

Špičkové zobrazovací vybavení za 5,23 miliónu korun zlepšuje to orientaci chirurga v operačním poli, dovoluje mu plynule pokračovat v operačním výkonu. „Umožňuje v průběhu výkonu upřesnit rozsah onemocnění a přizpůsobit operační výkon,“ doplnil Lubomír Martínek.

ICG fluorescenční systém Novadaq PinPoint se nejčastěji využívá zejména při operacích na tlustém střevu a konečníku, lze ho ale použít i při operacích žaludku a jícnu, tedy u výkonů, jejichž součástí je spojení orgánů zažívacího traktu.

„Právě zde hraje důležitou roli pro nekomplikované hojení vitalita tkání, kterou je možné s pomocí fluorescence hodnotit. Další související velkou oblastí pro využití přístroje jsou operace zhoubných onemocnění, kde může systém přispět k velmi přesnému určení rozsahu onemocnění, specifikaci výkonu a k nekomplikovanému pooperačnímu průběhu,“ dodala na závěr Lucie Drahošová, mluvčí Nemocnice Nový Jičín.