Sotva se začalo na zasedání zastupitelstva hovořit o připravované stavbě sociálního zázemí pro sportovce, vyslovil se s kritikou zastupitel Petr Klimek. Reagoval na skutečnost, že v rozpočtu Bílovce je poskytnutí dotace Školnímu sportovnímu klubu (ŠSK) Bílovec ve výši 9,3 milionu korun na realizaci záměru výstavby šaten pro sportovce. Zastupitel Klimek sdělil, že je rád podobně jako ostatní, že se SŠK podařilo získat třináctimilionovou dotaci z ministerstva školství a tělovýchovy.

„U každého projektu by ale měl člověk vyhodnotit rizika s tím spojená a já se ptám, jak proběhlo výběrové řízení, kdo z vedení města byl přítomen při hodnocení nabídek a podobně," řekl Petr Klimek.

Starosta Bílovce Pavel Mrva uvedl, že u výběrového řízení z města nikdo nebyl. „Bylo řečeno, že město poskytne pouze dotaci a veškerou iniciativu a kompetence přebírá sportovní klub, tedy vedoucí Peter Šloff," vysvětlil Pavel Mrva.

S tím se ale zastupitel Klimek nespokojil a nazval starostův přístup alibistickým s tím, že jde přece o projekt města Bílovec. „Dnes rozhodujeme o dvaadvaceti milionech korun, nejen o devíti milionech. Musíme si říci, že vše proběhlo v souladu, že nehrozí žádná rizika. Proto mi přijde divné, že nebyl přítomen zástupce města," sdělil Petr Klimek. Starosta Bílovce zopakoval, že nevzešel žádný požadavek, aby byl v komisi zástupce města a vyzval Petera Šloffa, aby průběh výběrového řízení popsal.

Ten řekl, že dotaci 13 milionů korun obdržel ŠSK Bílovec od ministerstva školství, které určilo ŠSK jako hlavního investora, jenž zodpovídá za dokumentaci a kontroly.

„Proto jsme si na všechno najali firmy, od zadavatelských podmínek, přes výběrové řízení, stavební kontrolu, administrátora a tak dále. Vše dělají firmy, které mají kredit a mají v tom zkušenosti," uvedl Peter Šloff a dodal, že do zadávacích podmínek požadoval, aby nevyhrála pouze nejlevnější firma, ale aby účastníci výběrovky dodali co nejvíce certifikátů na materiál. „Výběrové řízení je asi dva a půl měsíce hotové, nikdo se neodvolal a vítězná firma se připravuje na náš záměr," doplnil Peter Šloff. 

Na argument Petra Klimka, že kromě jedné byly z jedenácti nabídek všechny vyloučeny, přičemž vyhrála ta nejvyšší, Peter Šloff reagoval tím, že pět zájemců bylo vyloučených, protože nedodali potřebné materiály. Dalších pět komise vyloučila, když ani po třetí či čtvrté výzvě nedodaly certifikáty na materiál.

„Jde mi o zájmy města, o snížení rizika, aby nedošlo k odebrání dotace," řekl nato Petr Klimek, k němuž se se stejnou kritikou přidal zastupitel Zbyněk Bajnar. Místostarostka Sylva Kováčiková připomněla, že ŠSK už prováděl více akcí, které řídil Peter Šloff a jako příklad uvedla umělou trávu. „Stavba proběhla bez problémů. Podařilo se mu získat třináct milionu dotace, a kdybychom v něj neměli důvěru, tak jsme mu neměli peníze města přislibovat," řekla místostarostka.

Ani její slova kritiky neutišily, stejně jako upozornění tajemníka Jiřího Hodice, že do smlouvy o poskytnutí dotace zahrnuli, že příjemce přejímá veškerou zodpovědnost za výběrové řízení. Tajemník zároveň požádal o souhlas s doplněním smlouvy o text „Příjemce se zavazuje stavbu s názvem sociální zařízení sportovního areálu převést do vlastnictví poskytovatele města ve lhůtě jednoho roku po uplynutí doby udržitelnosti projektu."

Rozpočtové změny zastupitelé nakonec schválili.