Fotografie pak v elektronické podobě zašlou každé čtvrtletí do termínu uzávěrky dalšího čísla zpravodaje, nyní to je do čísla zpravodaje 1/2020 na období březen-červen 2020, tedy do 15. února 2020. Fotografie je nutné zaslat na na email: podatelna@stary-jicin.cz, velikost snímků má být od 800 kB po 4 MB s uvedením popisu a specifikací místa pořízené fotografie, se jménem, příjmením, adresou a kontaktem.

Z fotografie musí být patrné, že byla pořízena ve Starém Jičíně nebo jeho místní části. Vše posoudí porota z řad obecního úřadu, která vybere 3 vítězné fotografie.

Ty budou zveřejněny v dalším čísle zpravodaje a tři nejlepší vítězové obdrží finanční odměnu ve výši 1500, 1000 a 500 korun. Po ukončení fotosoutěže, v listopadu 2020 se uskuteční v prostorách obecního úřadu výstava všech vítězných a dalších povedených fotografií.