„Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.“ Tento verš z evangelia podle svatého Matouše celkem výstižně charakterizuje nynější činnost Charity na území České republiky.

V nedávné době se k jejím pobočkám přidala také ta v Novém Jičíně, která rovněž od tohoto roku převzala správu azylového domu, nyní Charitního domu Blahoslavené Matky Terezy. Slavnostně mu v úterý požehnal biskup Lobkowicz, jenž zároveň vyjádřil svou radost nad dosavadními úspěchy novojičínské charity. „Osobně jsem moc rád, že toto město, které není bezvýznamné v naší diecézi, má svou charitu a už ukazuje svoje „drápky“, co už umí, například tříkrálová sbírka a dnes azylový dům, který v těchto tvrdých dnech doznal svého opodstatnění,“ připomněl biskup a dodal, že kvalita společnosti se pozná podle toho, jak je schopná se postarat o ty, kteří se sami o sebe postarat neumějí. „V tomto má charita jistě nezastupitelné místo,“ uzavřel biskup.

Novojičínská charita se totiž osvědčila například v nedávných mrazech, kdy nabídla své prostory lidem bez přístřeší, aby se měli kde ohřát, okoupat, najíst či prospat. „V blízké budoucnosti bychom jej chtěli povýšit na multifunkční dům, tedy rozšíříme služby a budeme se snažit využít kapacitu domu v co největší míře. Chtěli bychom tady zřídit denní centrum pro lidi bez domova, v suterénu chystáme charitní šatník, tedy místo, kam budou moci obyvatelé Nového Jičína snášet oblečení, které už nepotřebují. To už bude služba úplně pro všechny, nejen pro lidi bez domova,“ přiblížil záměry novojičínské charity v tomto roce její vedoucí Marcel Brož.

S převzetím azylového domu, který je určen pro muže a rodiny s dětmi, teď charita provozuje také jeho pobočku ve Straníku, kde nacházejí útočiště maminky s dětmi. Biskup se dostavil i do této místní části a domu, v němž se tvrdě zkoušení lidé snaží znovu postavit na vlastní nohy, požehnal.