Již dlouhou dobu se ve Frenštátě vede diskuze na téma vnitřní kontroly města. Na pořízení dokumentace pro zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO schválilo město finance již v roce 2004, ale k vlastnímu naplňování nikdy nedošlo. Nedokončená akce tehdy stála 250 tisíc korun.

Po jeho zavedení proto v poslední době volal především kontrolní výbor. „Vzhledem ke skutečnosti, že každá ze zúčastněných stran a sdružení vstupujících do voleb na podzim roku 2006, měla ve svém programu zkvalitnění a zefektivnění práce městského úřadu, je požadavek realizace systému managementu jakosti s certifikací na úřadě zřejmě více než oprávněný,“ nastínil předseda kontrolního výboru Jan Břuska.

Nyní se zastupitelé dohodli na tom, že se nejdříve zapojí do projektu „Město - hospodárný, kvalitní a občanům blízký úřad,“ jehož součástí je také provedení procesního auditu a řeší i personální záležitosti.

Pokud pak z projektu vyplyne doporučení zavedení systému managementu jakosti, ISO na úřadě zavedou. „Jsem bytostně přesvědčen o tom, že ISO v tuto chvíli nepotřebujeme z toho důvodu, že pouze certifikuje stávající stav. Jsem pro procesní i personální audit, ale samozřejmě jsem zjišťoval možnosti, protože dobrý audit stojí milion korun, a současně jsem jednal s několika firmami. Nejvíce mě a vedení města zaujala nabídka tohoto projektu,“ nastínil starosta města Stanislav Hrabovský s tím, že projekt je orientován na občana, znamená zvýšení hospodárnosti úřadu, změnu zaběhnutých pracovních zvyklostí, efektivní řízení příspěvkových organizací, řízených městem a mnoho dalších kladů.

Do projektu, který by měl radnici přijít na 1,5 milionu korun, by město vložilo maximálně 150 tisíc korun. Zbylé náklady by byly financovány z dotací.