Alena Válková, oblastní manažerka komunikace Armády spásy, v dopise zaslaném redakci Deníku například píše, že nesouhlasí s vyjádřením, že Armáda spásy nekomunikuje a zastupitelstvo tak nemá přehled o fungování nízkoprahového zařízení (NZDM) ve Frenštátě pod Radhoštěm.

„Monitoring s popisem činnosti předáváme podle požadavku odboru sociálních věcí v polovině roku, na konci roku pak závěrečnou a hodnotící zprávu s finančním vypořádáním a vyúčtováním dotace v přehledu o platbách hrazených z poskytnuté dotace,“ uvádí Alena Válková.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Frenštátě pod Radhoštěm - 8. listopadu 2023.
Skončí děti a mládež na ulici? Město Frenštát už nízkoprahové centrum nepodpoří

Deníkem oslovený starosta Frenštátu pod Radhoštěm Jan Rejman k věci uvedl, že na zasedání zastupitelstva bylo řečeno, jakým způsobem bývá dotace města vyúčtována, a že město s tím nesouhlasí.

„V rámci vyúčtování je předkládán pouze počet klientů, se kterými byla ústně uzavřena smlouva. Opakovaně však chceme informace charakteru, kolikrát v roce klienti zařízení navštívili? Jaké služby jim byly poskytnuty a v jakém počtu klientů a v jakém hodinovém fondu? Jsou zaměstnanci nízkoprahového zařízení na pracovišti osm hodin denně? Proč mají otevřeno od 12 hodin, když v tuto dobu jsou děti ve školách?“ vypočítává Jan Rejman.

Frenštát pod Radhoštěm.
Virtuální prohlídka frenštátské radniční věže a skok z můstku na Horečkách

Starosta podotýká, že radnice nedostává data, zda je služba tohoto charakteru ve Frenštátě potřebná. Na zasedání zastupitelstva také připomněl, že služba je anonymní a město nemá přehled o tom, co se v zařízení děje, jaké děti tam docházejí.

Uživatelé mají kódy

Alena Válková z Armády spásy naopak zdůrazňuje anonymitu služby a dodává, že každý uživatel má přidělen zvláštní kód. Ten odkazuje k sociální problematice, kterou služba řeší.

„Odbor sociálních věcí požadoval po našich pracovnících předložit písemné smlouvy s uživateli, což jsme z výše uvedených důvodů nemohli učinit. Zástupcům odboru byla navrhnuta možnost nahlédnout do programu NPV (Národní program výzkumu, jehož součástí jsou i hodnocení projektů, pozn. red.). Tuto možnost nevyužili a nevyžádali si ani předložení anonymizovaných dokumentací dětí,“ tvrdí Alena Válková.

Starosta Rejman odmítá, že by úřad dostal příležitost do programu NPV nahlédnout. „Po dobu působnosti této služby na území města neměl veřejný zadavatel tuto možnost nikdy,“ protestuje Jan Rejman.

Odbory v Hyudnai se bojí hromadného propouštění, 20. 11. 2023.
Hyundai: Baterie místo převodovek, budou výpovědi, odbory se obávají dalších

Rozporů mezi tím, co zaznělo na zasedání zastupitelstva a tím, co uvádí Armáda spásy, je více. Frenštátský starosta v odpovědích pro Deník vyjádření na zasedání obhajuje a vysvětluje. Rozhodnutí zastupitelstva z 9. listopadu 2023 je ale zřejmé. Těsná většina zastupitelů byla pro ukončení podpory služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, kterou pro město poskytovala Armáda spásy. Pro někoho byly důvodem také vysoké náklady – služba stála celkově okolo 4 milionů korun ročně, přičemž jedním milionem přispívala obecní kasa.

„Jsme přesvědčeni, že pracovníci této služby poskytovali podporu více než 80 dětem v obtížných životních situacích, provázeli je v procesu dospívání a rozvíjeli u nich pozitivní postoj k životu. To vše prostřednictvím kontaktní práce, informačního servisu, situační intervence, volnočasových aktivit, poradenství, individuální práce, asistenčních služeb, pomoci v krizi a dalších aktivit. Představitelům města jsme sdělili, že absence této práce ve městě bude po ukončení služby patrná a nenahraditelná ostatními službami,“ uvedla Alena Válková.

Stejný názor mají i zastupitelé, kteří pro ukončení podpory nehlasovali. Pokud Armáda spásy nesežene jiného zadavatele, pak služba nízkoprahového centra ve Frenštátě pod Radhoštěm skončí k 30. červnu 2024.