Příprava projektu Cyklistická stezka Lomná Lubina, jak se zdá, konečně dostala „zelenou".

V červnu letošního roku proto město uzavřelo smlouvu o dílo s ostravskou projekční kanceláří na zpracování projektu cyklostezky.

„Součástí je přemostění řeky Lubiny v prostoru pod splavem u kynologického cvičiště a dále přemostění potoku Muchač, který je levostranným přítokem řeky Lubiny pod Strážkou," uvedla Kateřina Pustějovská, vedoucí odboru investic a rozvoje Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

Podle tiskové mluvčí frenštátské radnice Ivy Vašendové jsou přemostění řeky Lubiny a potoku Muchač nezbytnými součástmi projektu pro budoucí úspěšnou realizaci cyklostezky.

„Před nedávnem rada města schválila přemostění řeky Lubiny v provedení takzvané parapetní konstrukce," doplnila Iva Vašendová a dodala, že členové rady města Frenštátu pod Radhoštěm posuzovali tři varianty přemostění Lubiny.

Rozhodli se pro parapetní konstrukci, která bude svým řešením a vzhledem v České republice jedinečná.

„Z konstrukčního hlediska se bude jednat o prostě podepřený spřažený nosník tvořený betonovou deskou s parapetními ocelovými nosníky. Parapetní nosník bude tvořen horní a dolní pásnicí a stěnou, která svými kosočtvercovými otvory vytvoří zajímavý designový prvek," snažila se přiblížit vzhled přemostění Kateřina Pustějovská.

Volbu typu konstrukce ovlivnila technologie výstavby a také skutečnost, že tento typ přemostění předpokládá dlouhodobou životnost a minimální náklady na údržbu.

Pro přemostění potoku Muchač se město přiklonilo k variantě betonové konstrukce, jejíž výhodou je prakticky bezúdržbový provoz a dlouhá životnost. Předpokládané náklady na přemostění obou vodních toků jsou ve výši 5,1 milionu korun.

O cyklostezce, která by měla podle původního projektu vést až z Trojanovic a měla by končit u mostu u Lichnova, se ve Frenštátě pod Radhoštěm hovoří již léta. Město ale s výstavbou váhalo, důvodem byla právě přemostění.

Povodí Odry si totiž vymínilo, že součástí cyklostezky bude most, který unese nákladní vozidlo. Tím se městu poměrně značně navyšovaly náklady. Město počítalo s celkovými náklady na stavbu cyklostezky z Frenštátu pod Radhoštěm do Lichnova ve výši zhruba 12 milionů korun.