Hotovo by mělo být do konce července 2024. Důvodem opravy je stávající havarijní stav chodníku.

V rámci rekonstrukce chodníku dojde k odstranění stávajícího povrchu chodníku, jeho obrub, podkladových vrstev i ocelového zábradlí včetně betonových patek a zeminy. „Poté nově vybudujeme chodník ze zámkové dlažby a žulových kostek. Samozřejmostí bude i nové ocelové zábradlí,“ vysvětlil Jiří Pavelec z odboru investic a rozvoje, MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Levnější pohonné hmoty potěšily motoristy i na Novojičínsku, 10. 6. 2024.
Benzin padá dolů, levný je v Mošnově nebo třeba v Kopřivnici

Zhotovitelem stavby je společnost Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. Celkové náklady na opravu jsou rozpočtovány ve výši 1 064 800 včetně DPH.

„Naším záměrem je postupně opravit hlavní přístupové komunikace do areálu Horeček a umožnit tak občanům města pohodlnější přístup pro volnočasové vyžití. Oprava konkrétně tohoto chodníku umožní snadnější přístup do areálu Horeček, zejména rodinám s dětmi a kočárky. Tento úsek je také součástí cyklostrasy Radegastových okruhů. V návaznosti na tuto opravu již došlo k opravě místní komunikace na Šibenkách, která na chodník navazuje. Současně bylo také provedeno napojení chodníkového tělesa na mostní konstrukci mostu přes řeku Lubinu (u prodejny Penny). V rámci dalších oprav dojde také k „výspravce“ chodníku od tenisových kurtů směrem k “serpentýnám”, které vedou dále k Valašské hospodě U Janíka, včetně opravy lávky přes řeku Lubinu. Aktuálně také probíhá soutěž o zhotovitele stavby “Obnova schodiště na Horečkách”, které vede na skokanské můstky a k amfiteátru na Horečkách,” uvedl Roman Jurík, člen Rady města Frenštát pod Radhoštěm.