Postupně firma pro město nastříká 39 přechodů. Zároveň pracovníci Technických služeb města doplní chybějící nebo vymění poškozené dopravní značení na silnicích III. třídy, které jsou v majetku města Frenštát pod Radhoštěm. Celkem se bude jednat o 33 dopravních značek.

Hotel Vlčina nad Frenštátem pod Radhoštěm, 14. 5. 2024.
VIDEO: Čeká zanedbaný hotel Vlčina nad Frenštátem obnova? Teď tu kácejí stromy

„Prosíme všechny účastníky silničního provozu o shovívavost a zvýšenou pozornost, jelikož v průběhu prací, které budou při vhodných klimatických podmínkách trvat do konce měsíce května, může docházet ke krátkodobému omezení či úpravě provozu,“ sdělil Petr Koblovský z Technických služeb města Frenštát pod Radhoštěm. Celkové náklady na nástřik přechodů pro chodce dosáhnout výše necelých 103 tisíc korun. Nové dopravní značky budou stát 30 tisíc korun.