O čtyřech velkých skladech, garážích a dalších objektech v areálu na Planiskách ve Frenštátě pod Radhoštěm zastupitelé města jednali poprvé v roce 2001. Ministerstvo obrany se totiž pokoušelo nevyužívaných nemovitostí zbavit a ze zákona mělo povinnost nabídnout je státním organizacím. Frenštátští proto o nemovitosti projevili zájem. Podle představ tehdejšího starosty města Karla Míčka areál mohl využívat hasičský záchranný sbor, integrovaný záchranný systém či technické služby města. Jenže při schvalování převodu objektů na město v roce 2002 byli zastupitelé proti. „Důvodem tenkrát byla nemožnost komerčního využití těch nemovitostí,“ vysvětlil později zastupitel Karel Míček (ODS).

Omezení ale padla a bezúplatný převod tohoto majetku se před několika dny opět dostal na jednání zastupitelstva. Zastupitelé vzali na vědomí návrh darovací smlouvy a uložili starostovi Stanislavu Hrabovskému několik úkolů. „Zastupitelé mě pověřili, abych zabezpečil analýzu a prognózu situace,“ naznačil Hrabovský a dodal, že záležitost není jednoduchá. „Někde chybějí nabývací listiny, na něco má předkupní právo OKD,“ uvedl Hrabovský.
To, že by některé z objektů mohli využívat hasiči, platí i doposud. Město by se nebránilo ani prodeji některých budov a nabízí se také možnost využití pro bytový dům. Stejně tak by město mohlo některé objekty pronajmout. „Jenže v případě pronájmu město zůstává stále vlastníkem a má povinnost se o objekt řádně starat. Také nevíme, jaké by byly provozní náklady. Proto bude nejprve potřebná zmíněná analýza,“ uzavřel Hrabovský.