Po jedenácti letech budou kompletně vyměněny dřevěné lavice. Značně opotřebované a rozpadající se dřevěné půlkulatiny na zemních vrutech nahradí nové smrkové lavice s kapacitou až pro 900 návštěvníků. Hodnota díla je vyčíslena na necelých 300 tisíc korun.

Amfiteátr na Horečkách je velmi oblíbeným místem, které má díky své výjimečné poloze, akustice a historii velký potenciál i do budoucna. Proto město Frenštát spolu s obcí Trojanovice investují  prostředky nejen do jeho údržby, ale také do dalšího rozvoje.

Amfiteátr na Horečkách byl vybudován v šedesátých letech minulého století. Období největšího rozkvětu zažil v minulosti, v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy do lokality Horečky mířily desetitisíce návštěvníků za kulturou, ale především do areálu skokanských můstků. Od poloviny devadesátých let amfiteátr přes dvacet let chátral.

Snahou města Frenštátu pod Radhoštěm, obce Trojanovice a řady dobrovolníků bylo vrátit do amfiteátru život. To se díky společně založenému Fondu Horečky i prostředkům z EU postupně podařilo. Ze zdevastovaného areálu byla vybudována vyhledávaná přírodní scéna, kde probíhá celé spektrum kulturních a společenských akcí.