Nová aktivita je jedním z dalších opatření, které postupně zavádí odbor sociálních věcí frenštátské radnice v rámci preventivních opatření v souvislosti se snižováním rizikového chování dětí a mládeže ve městě.

„Cílem projektu je primárně nabídnout testy na zjištění užívání návykových látek rodičům nezletilých dětí a podchytit tak problém u mladých experimentátorů ještě před tím, než vznikne dlouhodobá zkušenost nebo závislost,“ uvedla Iva Vašendová, tisková mluvčí města Frenštát pod Radhoštěm. Testy budou k dispozici na odboru sociálních věcí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm již od 1. září letošního roku.

„Jedná se o dva screeningové jednostupňové testy pro kvalitní záchyt marihuany a pervitinu, dnes také známého jako metamfetamin, z lidské moči,“ upřesnila Jana Mersi, kurátorka pro děti a mládež odboru sociálních věcí frenštátského městského úřadu s tím, že zájemci testy dostanou bezplatně, přitom bude zachována jejich anonymita. „Prozatím máme k dispozici sto testů. V případě kladné odezvy jsme připraveni další testy dokoupit,“ doplnila Jana Mersi.

S testem na případné zjištění návykových látek rodič obdrží také podrobný návod k použití a rovněž základní informace, jak se v případě pozitivního testu chovat, jak dále postupovat a na koho se obrátit o pomoc. Rodiče budou mít možnost také zhlédnout krátké instruktážní video s ukázkou praktického použití testu.

„Stává se, že rodiče o počínání svých dětí neví nebo mají obavu přiznat, že se tento problém právě jejich dětí týká. Nebo se mohou domnívat, že není něco v pořádku a neví, jak svoje podezření vyvrátit či potvrdit, jak se následně správně zachovat. Jednou z možností je se bez obav obrátit na orgán sociálně-právní ochrany zdejšího městského úřadu s požadavkem na poskytnutí informací k zajištění dalšího postupu. Možné řešení je pak vybráno zcela individuálně,“ uzavřela koodinátorka.

Testy si zájemci mohou vyzvednout na odboru sociálních věcí u kurátorky pro děti a mládež Jany Mersi nebo u sociální kurátorky Bronislavy Papákové.