Projednávané vyhlášky se týkaly veřejného pořádku. „Vypustili jsme nějaké oblasti oblast žebrání, protože tato oblast je neaplikovatelná, byla vypuštěna oblast stanování, protože to řeší autokemp, a nakládáním s otevřeným ohněm se rozumí úplně všechno, tudíž i zapálení cigarety na veřejném prostranství, což považuji za zbytečné," informoval zastupitele právník města Jan Šádek.

Při projednávání vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství se radní Jiří Jurek zajímal o to, proč jsou oblasti jako Kalusova ulice, sídliště Beskydská a Rožnovská ulice, včetně sídliště, vyjmuty z prostor, kde je zákaz požívání alkoholických nápojů. „Pamatuje si někdo, proč jsme právě tyto prostory vymezili? Mně to přijde zvláštní. Řekl bych, že by to měly být celistvé plochy. Uprostřed města je nějaký ostrov povolené konzumace. Nevím, proč to tak je," vysvětlil svůj dotaz Jiří Jurek, s tím, aby se prostor, kde je zákaz „pití" na veřejnosti, rozšířil o jmenované lokality.

Právník v reakci uvedl, že úpravy vyhlášky jsou možné, ale upozornil, že by vyhláška měla být přiměřená ze všech možných pohledů. „Pokud jste si přiměřenost kdysi nastavili v určitém rozsahu, bude těžké odůvodňovat, proč je nyní rozsah jiný," dodal Jan Šádek.

O odpověď Jiřímu Jurkovi se pokusil zastupitel Čestmír Mikeska. „Oblasti byly podle mě vybrané tak, že tam bylo zahrnuto centrum, památková zóna a zóny, které jsou v zájmu turistů. A pak platí i další vyhláška, že se alkohol nesmí konzumovat sto metrů od sportovních a školních zařízení, takže i když na té mapě určité oblasti zaznačené nejsou, vztahuje se na to další ustanovení," upozornil Čestmír Mikeska, na nějž reagoval Jiří Jurek větou, že v uvedeném prostoru není žádné školské ani sportovní zařízení.

Zastupitele Leo Bartoše pro změnu zajímala vyhláška o nočním klidu. „Jsou tam zahrnuty některé akce. Můžu to doplnit třeba o moje narozeniny?" tázal se Leo Bartoš.

„Bavíme se o akcích, které mají vliv na občany města jako celek. Nedoporučuji to vztahovat ke konkrétním lidem. Vztahuje se to na akce, které jsou volně přístupné," vysvětlil právník Jan Šádek a doplnil, že lidé se mohou bavit i nadále, jak chtějí, pokud tím nenarušují noční klid tak, že obtěžují okolí. Ve vyhlášce se podle něj jako povolené objevily veřejné akce, jež konzultoval s ředitelem frenštátského kulturního střediska Marianem Žárským. „Myslím si, že časem se to může doplnit," poznamenala k tomu starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.

Aby rozptýlil pochybnosti, ocitoval ještě Jan Šádek některé pasáže z přípisu náměstkyně ministra vnitra k této problematice. „… Současně dodávám, že se nic nemění na pořádání společenských či rodinných akcí. Tyto akce nepožadují ani odsouhlasení ani povolení obce a mohou se na území obce konat i po dvacáté druhé hodině za podmínky respektování pravidel nočního klidu stanovených zákonem o přestupcích," uzavřel Jan Šádek.

Zastupitelé poté vyhlášky schválili v navrženém znění.