Revitalizovaný park by měl dlouhodobě plnit rekreační funkci pro obyvatele města a návštěvníky parku, měl by nabídnout zázemí multifunkčního prostoru pro vzdělávání, komunitní aktivity a veřejné kulturní či sportovní akce města. Cílem je rovněž respektování stávající plochy zeleně a její rozvoj tak, aby dlouhodobě přispěla k adaptaci města na změnu klimatu a ochraně přírody.

Architekti nejprve veřejnost obsáhle seznámili se studií revitalizace parku. Ta popisuje současný stav parku a pracuje s podklady jako inventarizace všech stromů i posudky o výskytu chráněných živočichů či hmyzu hmyzu.

Ilustrační foto.
Ptačí chřipka na Novojičínsku. Jde o dvanácté letošní ohnisko v Česku

„Veřejnosti jsme představili Studii revitalizace Parku Osvobození. Cílem veřejného projednání bylo vysvětlit základní principy a hlavní myšlenku parku, která je věnována tématu ochrany přírody. V rámci tohoto projednání proběhla i premiéra dokumentu popisující důležitost plánované revitalizace parku. Cílem je zpřístupnit a vysvětlit nejen občanům, kteří se nemohli dostavit na projednání, ale i široké veřejnosti, co se s parkem bude dít. Myslíme si, že projekt je naplánován tak, že se může stát ukázkou toho, jak by se měl v současné době budovat veřejný prostor - a to především z pohledu šetrného přístupu k přírodě a zeleni ve městech,“ řekl zahradní a krajinářský architekt Radovan Vašíček. 

Maskovaný lupič v obchodě v Novém Jičíně-Žilině 1. ledna 2024.
Loupež na Novojičínsku. Lupič vyhrožoval obsluze prodejny nožem

Starosta města Jan Rejman doplnil, že odhadované náklady na projekt jsou předběžně ve výši okolo 45 milionů korun s tím, že projekt je připravován pro dotační výzvu IROP. Poté následovala asi patnáctiminutová videoprojekce, která shrnula všechny důležité části projektu. Ta je zpřístupněna veřejnosti také na YouTube kanálu města. Veřejného projednání se zúčastnilo cca 40 lidí, mezi nimi i zástupci vedení obce Trojanovice, na jejichž území se také část parku nachází. Dotazy a připomínky občanů směřovaly k názvu parku, vytvoření výraznějšího pietního místa, technickým řešením cestní sítě, mobiliáři a dalším záležitostem. „Příjemně nás překvapily reakce občanů i dotazy, které byly věcné a přímé. Ze strany občanů vznikl požadavek například na doplnění celého názvu města Frenštát pod Radhoštěm místo pouhého Frenštát na navrženém vizuálním prvku umístěném v řešeném území. Diskutované téma byl i způsob a míra připomínky historického hřbitova. Rádi tuto myšlenku podpoříme a pevně věříme, že se občané aktivně zapojí do procesu revitalizace parku v oblastech, které je trápí nebo zajímají. Nejdůležitější totiž je, že tento park má sloužit občanům a občané mají mít možnost vyjádřit svůj názor a participovat na tomto projektu,“ doplnila Petra Šoborová.

Ledopády v Odrách u silnice směrem na místní část Pohoř - 15. ledna 2024.
Přírodní divadlo zdarma. Lidé obdivují ledopády na Odersku

Občané města, kteří se chtějí s představeným projektem seznámit, naleznou odkaz na záznam z veřejného projednání, prezentaci studie revitalizace a souhrnné video k projektu na webových stránkách a sociálních sítích. Odkaz rovněž bude zaslán registrovaným uživatelům Munipolis – Mobilní rozhlas. Do 28. ledna budou také moci zájemci odeslat své podněty a připomínky prostřednictvím formuláře, který naleznou tamtéž.

Současný Park Osvobození byl od roku 1832 do roku 1960 hřbitovem, který byl posledním místem odpočinku obyvatel Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic, jimž patřila třetina hřbitova. Konkrétně zde bylo pochováno 19 798 obyvatel Frenštátu pod Radhoštěm a 6 521 obyvatel Trojanovic. Ve čtyřicátých letech byl hřbitov ještě na konci města směrem k Rožnovu pod Radhoštěm, pak se naproti začaly stavět bytové domy a postupně tam vznikalo sídliště, V roce 1956 místní postavili pod hřbitovem průmyslovou školu a vedle ní začala stavba dalšího sídliště. To už hřbitov přestával kapacitně stačit a v roce 1960 se tam skončilo s pohřbíváním a začalo se pohřbívat na současném hřbitově. V polovině 70. let skončily úpravy, které hřbitov přeměnily na park.