Obyvatelé obytných domů ulicích Podříčí a Horní v petici protestují proti komunikaci, která má vzniknout v těsné blízkosti jejich domů jako příjezdová k novostavbě.

Rušná diskuse se kvůli tomu rozvinula na posledním zasedání zastupitelstva Frenštátu pod Radhoštěm. Muž, jenž se představil jako Tomek, poukazoval na skutečnost, že mezi domem číslo 110 a domem číslo 239 je málo místa. „Tam má vejít přístupová komunikace, za domem 239 má být parkoviště pro devět nebo deset aut k novému obytnému domu v Horní ulici. Nebere se v potaz, že v domech v té lokalitě nás bydlí na tři sta lidí," vyslovil kritiku pan Tomek a dodal, že o tom, že se bude stavět, se dozvěděl úplnou náhodou z webových stránek města.

Vedoucí frenštátského stavebního úřadu Marie Chromčáková uvedla, že řízení v té věci probíhalo už v říjnu 2015. „Bylo vydáno územní rozhodnutí pro stavbu bytového domu. V rámci územního rozhodnutí nebyly žádné námitky," připomněla Marie Chromčáková.

„Nutno předeslat, že územní řízení bylo s velkým účastníkem řízení a podle stavebního zákona probíhalo veřejnou vyhláškou, dokumenty byly vyvěšeny na úředních deskách a na stránkách města," doplnila Marie Chromčáková.

Nato připomněla, že dům bude stát v místě, kde stal dům číslo 113, který muselo město zbourat na své náklady kvůli havarijnímu a ohrožujícímu stavu. „Původní dům byl stavebně nebezpečný, ze zadní strany volně přístupný, stejně jako nezabezpečená žumpa a nikdo v té době na nic nepoukazoval," poznamenala Marie Chromčáková.

Stavební řízení mělo stejný okruh účastníků. „Námitky se týkaly především dopravní obslužnosti, toho, aby stávající domy nebyly ohroženy staticky, když se bude nový objekt stavět. Ještě byly nějaké připomínky z obavy před hlukem a prachem," přiblížila další průběh Marie Chromčáková s tím, že koncem dubna bylo další jednání, kde byly předloženy všechny zjištěné skutečnosti a případná opatření a bylo zadokumentováno, že přítomní účastníci řízení již nemají dalších námitek. „Takže v současné době stavební úřad vypracovává stavební povolení," konstatovala.

Občan Tomek reagoval tím, že průjezdem bude narušená klidová zóna a dojde ke znehodnocení jejich bytů. Všem v tu chvíli bylo jasné, že moc už se nedá dělat. „Domnívám se, že stavební úřad vyčerpal všechny možnosti a pokud jste měli nějaké připomínky, je škoda, že jste je neuplatnili," řekla Marie Chromčáková. Zastupitelstvo pak vzalo petici na vědomí s tím, že město se s ní vypořádá podle zákona.