S ohledem na naplněnost stávající kapacity a potřebu další odborné pomoci město Frenštát od 01 května rozšiřuje službu o další dvě hodiny týdně a nabídne další pomoc v oblasti psychoterapie. Služba je poskytována zdarma, potřeba je předem požádat o konzultaci e-mailem a dohodnout si termín.

„Služba psychologické poradny se od počátku velmi dobře ujala a zájem veřejnosti již nyní překračuje kapacitní a časové možnosti v maximálním rozsahu 8 hodin týdně. Zároveň se ukázalo, že je potřeba služby odbornějšího zaměření,“ Bronislava Papáková, referentka odboru sociálních věcí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Rekonstrukce amfiteátru na Horečkách, Frenštát pod Radhoštěm, duben 2024.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm rekonstruují oblíbený amfiteátr na Horečkách

Rozšířená sociální služba se bude týkat odborné práce například s dětmi od 12 let, které trpí úzkostnými poruchami, sebepoškozováním, závislostí na mobilních telefonech, hraní PC her atd. „Služba bude poskytována bezplatně a náklady budou hrazeny z rozpočtu Fondu Sociálních služeb pro daný kalendářní rok,“ uzavřela referentka.

Občané ORP mohou bezplatně využívat rozšířené služby psychologické poradny na adrese Centra poradenských služeb, Kalusova 1170, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, a sice ve čtvrtek od 13 do 20 hodin. Již nyní se zájemci mohou objednávat u psychologa, adiktologa, etopeda a terapeuta PhDr. Richarda Mohyly na emailové adrese: etopedie.fm@gmail.com nebo telefonicky +420 776 286 948.