Následně mohli občané vznášet své dotazy, podněty a připomínky, které město a zpracovatel projektu Ateliér Genius loci, s.r.o. vyhodnotí a případně poté zapracují do projektové dokumentace. Výsledkem pak bude upravená dokumentace zohledňující potřeby a požadavky občanů města bydlících na sídlišti.

V první části veřejného projednání Iva Seitzová představila studii od výchozích údajů týkajících se historie sídliště, jeho předností a nedostatků, zanesení v územním plánu města, ukázky již realizovaných etap regenerace sídliště a stávajícího stavu atd. Poté představila návrhovou část studie, která řeší například jak dopravu, pěší propojení, tak i veřejné osvětlení, mobiliář, volnočasové využití a úpravu zeleně v dané lokalitě.

Čtěte také

„Jako vedení města jsme spolu s projektantkou vyzvali občany, aby podávali své návrhy a podněty pro případné změny a doplnění navrhované studie. Sami obyvatelé sídliště se tak mohou podílet a spolurozhodovat o konečném vzhledu a možnostech, které jim místo, kde žijí v budoucnu nabídne,“ řekl Jan Rejman, starosta města Frenštát pod Radhoštěm.

Mezi podněty občanů a přítomných zastupitelů města na veřejném projednání patřily návrhy na veřejné grily, piknikové stoly a místa pro setkávání místních komunit, venčící loučky a hřiště pro psy, podzemní umístění stanovišť odpadu, komunitní zahrady apod.

Občané, kteří se chtějí k představené studii vyjádřit, mohou podat své podněty či připomínky písemně, a to do 15. května 2024. Studie je zveřejněna na webových stránkách města, kde zájemci naleznou také odkaz na záznam z veřejného projednání a odkaz na formulář pro podání podnětu prostřednictvím komunikační platformy Munipolis.

Své podněty mohou zasílat také na e-mailovou adresu  verejnost@mufrenstat.cz, do předmětu zprávy zadat „REGENERACE SÍDL. ŠKOLSKÁ ČTVRŤ“. Zároveň je možné do studie nahlédnout a podnět předat na odboru investic a rozvoje, MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1.