Podporou tohoto typu třídění odpadu město cílí na další snížení množství nevyužitelného komunálního odpadu a zvýšení jeho ekologické využitelnosti formou kompostování. Celkové náklady na projekt dosáhly výše přes 123 tisíc korun. Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

„Pro košík je možné si přijít každé pondělí a středu v rámci úředních hodin, tedy od 08.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. Košíky budou k dispozici také na prezentačním stánku města v pátek 07.06.2024 u příležitosti konání Dne města a Dne sociálních služeb,“ sdělil Petr Koblovský z Technických služeb města Frenštát pod Radhoštěm.  Město rozdá celkem 600 ks košíků spolu se dvěma baleními sáčků, které se v bioodpadu také rozloží, a informativní leták s návodem na třídění. Pro domácnost je určena jedna sada. „Toto množství by mělo vystačit domácnosti na třídění kuchyňského odpadu na půl roku,“ doplnil Petr Koblovský.

Jistebník, i tady se u závod z obou stran objevily kamery a varování, 23. 5. 2024.
Řidiči, na přejezdech pozor. Na Novojičínsku se objevily další kamery

Do košíků na bioodpad mohou občané odkládat živočišný i rostlinný odpad z kuchyně, například zbytky ovoce, zeleniny a dalších jídel, mléčné výrobky, malé kosti, potraviny s prošlou trvanlivostí a podobně. Důležité však je, aby byl veškerý odpad z kuchyní bez obalu. Naplněný sáček můžete rovnou kompostovat či vkládat do kontejnerů na bioodpad, který se odváží do kompostárny.

Pilotní projekt košíků na kuchyňský bioodpad je podpořen Moravskoslezským krajem v rámci projektu „Podpora systému sběru a třízení bioodpadu ve Frenštátě pod Radhoštěm“. „Moravskoslezský kraj přispěje městu neinvestiční dotací v max. výši 75 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, tj. částkou přes 92 tisíc korun,“ uzavřel Milan Matonoha z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.