Rozdáno bude celkem 2000 kusů kompostérů. Město tímto podporuje další snižování množství nevyužitelného komunálního odpadu a zároveň se tím zvýší jeho ekologická využitelnost formou kompostování. Projekt byl finančně podpořen z Operačního fondu Životní prostředí.

Kontejner na bioodpad, ilustrační foto.Kontejner na bioodpad, ilustrační foto.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

„Technické služby Frenštát p. Radhoštěm budou vydávat kompostéry občanům města v areálu technických služeb. A sice s prodlouženou otevírací dobou každou středu až pátek od 7 do 17 hodin a v sobotu vždy od 7 do 12 hodin až do poloviny září letošního roku.  Jelikož jsou však závozy kompostérů na technické služby plánovány v několika dodávkách v období měsíců červen až srpen, bude aktuální otevírací doba výdejního místa v technických službách ovlivněna aktuální dostupností kompostérů. To znamená, že pokud kompostéry zrovna nebudou skladem, bude výdejní místo uzavřeno. O návozu a dostupnosti kompostérů bude veřejnost průběžně informována prostřednictvím komunikačních kanálů města – rozhlasu, platformy Munipolis a webových stránek a sociálních sítí města a technických služeb. Prvních 500 ks kompostérů bude k dispozici do 12 června 2024,“ vysvětlil Dalibor Střálka, vedoucí Technických služeb města Frenštát pod Radhoštěm.

Už je hotovo a čeká se jen na oficiální otevření, 7. 6. 2024.
VIDEO: Mošnovský obchvat po silnici I/58 bude otevřen už příští středu

Město rozdá postupně celkem dva tisíce kusů kompostérů. Občané přímo na výdejním místě uzavřou smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru. „Podmínkou je umístit kompostér na parcelu v katastru obce Frenštát pod Radhoštěm, kterou má občan ve vlastnictví nebo v pronájmu. Na jednu parcelu je určen jeden kompostér. Na základě ověřené plné moci může smlouvu podepsat a kompostér převzít i jiná osoba,“ doplnil vedoucí.

Do kompostérů na bioodpad mohou občané odkládat téměř veškerý organický odpad ze dvora, zahrady i domácnosti. Typickým příkladem jsou tráva, listí seno, káva, čajové sáčky, slupky od ovoce a zeleniny a podobně.

Záchranná stanice Bartošovice - 4. května 2023, Bartošovice.
Město Kopřivnice učinilo dobrý skutek. Adoptovalo výra velkého

Pořízení kompostérů na bioodpad podpořil v rámci projektu Předcházení vzniku odpadů ve Frenštátě pod Radhoštěm Operační fond životní prostředí 2021 – 2027. Celkové výdaje dosáhnou výše přes 10,5 milionů korun.

„Projekt kromě pořízení kompostérů obsahuje i další aktivity a bude podpořen neinvestiční dotací v max. výši 85 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, tj. maximálně 8,9 milionu korun,“ uzavřela Lucie Cábová z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.