Na nedostatky ve veřejných zakázkách malého rozsahu, které zadává Městské kulturní středisko Frenštát pod Radhoštěm (MěKS), upozornil na několika zasedáních zastupitel Jiří Unruh, jenž také požadoval kontrolu.

Ta proběhla a starostka Zdeňka Leščišinová sdělila, že zpráva, kterou zastupitelé dostali, konstatuje, že v období od 7. 1. 2015 do 31. 12. 2016 byly zjištěny nedostatky a byla učiněna jejich náprava.

„Věřím, že náprava věcí přinese klid pro práci všem pracovníkům této organizační složky. Součástí zprávy je návrh dalších systémových opatření, jako jsou namátkové kontroly zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, proškolení zodpovědných pracovníků a také zpracování analýzy možné úpravy právní formy některých organizačních složek," uvedla mimo jiné starostka.

Na slova starostky reagoval Marian Žárský, vedoucí MěKS.

„Kontrola prokázala, že vnitřní směrnice města nebyla aplikována správně a dělo se tak opakovaně. Právě opakování chybné aplikace směrnice podle vyjádření kontrolorů ukazuje na to, že byla směrnice špatně pochopena. Za toto pochybení jsem byl zaměstnavatelem pokárán a byla mi uložena peněžní sankce v podobě srážky z osobního ohodnocení, zároveň mi bylo uloženo, abych realizoval nápravná opatření a zajistil, že veřejné zakázky malého rozsahu budou zadávány správně. Na nápravě jsme začali pracovat okamžitě, v lednu letošního roku," uvedl Marian Žárský.

Příborská výstava o kopřivách získala ocenění Pěti rudých růží.
Pět rudých růží jsou uznáním za výstavu o kopřivách

Na to vedoucí MěKS dodal, že kontrola neprokázala, že by docházelo k poškozování města nebo k obohacení některé konkrétní osoby. „Na zasedáních zastupitelstva zazněly z úst některých zastupitelů spekulace o tom, že bych já nebo někdo jiný měl mít z veřejných zakázek prospěch. Tyto účelově šířené informace jsou veřejností vnímány jako fakt, poškozují výsledky mé práce a práce mých kolegů a především mé dobré jméno," pokračoval Marian Žárský s tím, že mu to připadá jako by někdo už začal předvolební boj.

ZASTUPITEL SI FOTIL STAVBU DOMU?

Poté zmínil, že čelí dlouhodobému tlaku některých zastupitelů a vrcholem bylo, když byl na stavbě svého domu ve Veřovicích a volal na něj soused, aby vylezl z výkopu, protože kolem chodí zastupitel Čestmír Mikeska a fotí.

Dodal také, že členové rodiny zastupitele Karla Míčka se o něj otírají na veřejných sítích, načež vyzval zastupitele, pokud mají důkazy o jeho případné trestné činnosti, ať to neprodleně oznámí, jak jim káže zákon.

Zastupitel Karel Míček se ohradil, že má dospělé děti a že je určitě neinstruuje.

„Když si přečtu, co nám paní starostka předložila, usuzuji, že se vlastně nic nestalo. Jestli tady byl nějaký ekonomický postih, tak to bylo tisíc korun. To mluvíme o nějakém trestu?," tázal se Karel Míček. Marian Žárský pro Deník sdělil, že o tisícovku přichází od ledna každý měsíc.

DALŠÍ KONTROLY…

Hlavní kritik Mariana Žárského Jiří Unruh kvitoval s povděkem, že došlo k nápravě, zároveň ale požadoval provedení kontroly veřejných zakázek z Fondu Horečky za období 2014 a 2017, z nějž se rovněž platily veřejné zakázky. „Nemám nic proti tomu, ale potřebuji znát stanovisko kontrolorky. Kontrolovala dva roky. Pokud v tom tyto zakázky nebyly, můžeme se k tomu vrátit," reagovala starostka.

Ilustrační foto
Děti ve školách vystřídají během léta dělníci

VEDENÍ MĚSTA JE PRÝ VELMI TOLERANTNÍ

Zastupitel Čestmír Mikeska řekl, že za tím, co na zasedání kdy ke kontrole v MěKS řekl, si stojí.

„Skutečně byl opodstatněný důvod, že dochází k pochybení při zadávání zakázek, což se i potvrdilo. Pochybení byla hodně závažná a vedoucímu by se neměla stát. Připadá mi, že výsledek toho auditu je hodně změkčen a obdivuji se nebetyčné toleranci a shovívavosti a velkorysosti s jakou vedení města přistoupilo k vyhodnocení auditu," řekl Čestmír Mikeska, načež doplnil, že ve Veřovicích byl na fotbale a kolem domu Mariana Žárského jen šel na procházku.

„Nic jsem nefotil, nevytahoval jsem žádný mobil, nevidím ani důvod," poznamenal. Marian Žárský mu oponoval tím, že viděl, jak si dům dokonce obešel.

Rozjitřenou situaci se snažil uklidnit zastupitel Tom Káňa. Jako právník shrnul, že došlo k porušení směrnice nikoliv k porušení zákona a podotknul, že se není se co divit reakci vedoucího MěKS, na nějž bylo podle něj delší dobu nasazováno.

„Požadoval bych, abychom všichni ustoupili od toho, že bychom presumovali, že někdo něco udělal špatně a že by měl být za něco trestán, dokud nebude jasné, že se to opravdu stalo. A teď se divíte tomu, že někdo zareagoval tvrdě… Já se tomu až tak nedivím," uzavřel zastupitel Káňa.

Šenovský podnik VOP CZ představil dvě bojová vozidla vyáběná ve spolupráci se společností NIMR Automotive.
Novinka ve stáji VOP CZ: NIMR zvládá i nejtěžší terény