Předmětem jednání byla kupní cena pozemků, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti nového městského kluziště. O pozemky projevil zájem Tenisový klub Na Dolině z Trojanovic, který na nich chce vybudovat tenisovou halu.

Podle znaleckého posudku by měl žadatel zaplatit 880 korun za metr čtvereční, celková výměra pozemků je okolo 5300 metrů čtverečních.

O prodeji pozemků se na zasedání frenštátského zastupitelstva jednalo již několikrát, čtvrteční zasedání mohlo přinést ukončení procesu.

Majitel trojanovického tenisového klubu Petr Lehnert připomněl, že naposledy se obě strany rozešly s tím, že prodej by se mohl uskutečnit za 300 korun za metr, pokud dopracuje, jakým způsobem bude kompenzovat cenu užíváním haly. Podle Petra Lehnerta by to ale v propočtech znamenalo, že by měl dát halu městu k dispozici asi na 4200 hodin.

„Což mi přišlo neadekvátní,“ poznamenal Petr Lehnert.

Zároveň podotknul, že klub čeká investice ve výši minimálně 30 milionů korun a dá se předpokládat, že použije i úvěr, tudíž si nemůže dovolit uzavřít nějaký dlouhodobý závazek.

Starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová uvedla, že na neveřejném jednání zastupitelů, které se konalo před zasedáním, se snažili dojít ke kompromisu, aby si nezavřeli vrátka k další spolupráci. Nato upozornila, že by se zastupitelé měli řídit rozpětím, které stanoví obvyklé ceny. Toto rozpětí je od 500 do 1100 korun.

„Přikláníme se zůstat u dolní hranice, tedy pěti set korun. Kupní cenu navrhujeme zaplatit ihned ve výši tří set korun za metr čtvereční a na zaplacení zbývající částky bychom se domluvili na splátkovém kalendáři v rozpětí několika let. Podmínky bychom znatelně upravili. Nebyly by tam hodiny, které má tenisový klub poskytnout, určitě bychom chtěli propagaci města a nějakou spolupráci,“ přednesla závěry z neveřejného jednání Zdeňka Leščišinová s tím, že takto by si zastupitelé obhájili prodejní cenu.

Petr Lehnert naznačil, že by se takovému řešení nebránil, ale vše bude záležet na podmínkách splátkového kalendáře. Zastupitel Tom Káňa poté vše shrnul. Kupní cena pozemků by byla 2,646 milionu korun, přičemž kupec by musel zaplatit ihned po koupi 1 587 600 korun.

„To kvůli tomu, aby to mohlo jít na katastru na vklad,“ vysvětlil. Zbývajících 1 058 400 korun by například při dvouletém splácení vycházelo zhruba na 135 tisíc korun za čtvrtletí.

Starostka Leščišinová dodala, že v případě délky splátek by se dalo uvažovat i o třech letech. Bude záležet, jak se kupec dohodne s radou města, která dostala od zastupitelstva pověření k uzavření kupní smlouvy.

S návrhem takových podmínek Petr Lehnert souhlasil, pro prodej pozemků za těchto podmínek hlasovalo 14 zastupitelů.