Zastupitelé města budou například schvalovat Memorandum o vzájemné spolupráci k podpoře projektu Beskydská sedmička a rozhodovat o zřízení organizační složky energetického hospodářství města.

Stíny v mlze II, 1. díl. Zdroj: se souhlasem České televize.
Jak se vám líbil? V televizi běžel první díl 2. řady ostravských Stínů v mlze

Zastupitelstvo bude delegovat místostarostu Zbyňka Vágnera jakožto zástupce města pro výkon všech práv akcionáře ve společnosti ASOMPO, a.s. Zastupitelé města se dále seznámí s aktuálními informacemi plnění investic a oprav majetku města v rámci Akčního plánu 2024 a budou schvalovat podání žádostí o dotaci v programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2024.

Tradičními body jednání jsou majetkoprávní záležitosti a informace o provedených rozpočtových opatřeních. Program jednání může být se souhlasem zastupitelstva města měněn či doplňován.