Celkem 799 akcií firmy Elektroprojekta Rožnov pod Radhoštěm vlastní město Frenštát pod Radhoštěm. „Po celou dobu vlastnictví akcií nedošlo k výplatě dividend, my jako minoritní akcionáři nemáme žádnou možnost zasahovat do hospodaření a rozvoje firmy. Dostali jsme nabídku na odprodej a současně nás oslovila další města, především Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí, které mají stejný počet akcií, abychom si společně nechali zpracovat odhad skutečné hodnoty akcií a abychom tyto akcie prodali," uvedla na zasedání zastupitelstva starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.

Vedoucí finančního odboru frenštátského městského úřadu Ivana Obšilová upozornila, že nabídka, kterou město dostalo je naprosto nekonkrétní. „Přestože jsme se několikrát obraceli na firmu EPI s. r. o. (Společnost EPI s r. o. je jedním ze subjektů ve skupině, v níž je také akciová společnost Elektroprojekta Rožnov poz. red), aby nabídku upřesnila, tak nám neodpověděla. Tak doufáme, že pokud bude přijato unesení, zatím ten prodej neschválíte, ale pouze schválíte záměr prodeje. Tím bude dán prostor k dalšímu jednání," řekla Ivana Obšilová.

Nato starostka Zdeňka Leščišinová upřesnila, že schvalují záměr proto, aby mohli udělat některé procesní kroky, například nechat udělat odhad, pověřit někoho z vedení města ve věci jednání prodeje a v listopadu informovat zastupitelstvo o výsledku.

Radní města Alois Jaroš ale navrhl, aby se zastupitelé možností prodeje vůbec nezabývali. „Souhlasím, abychom se zúčastnili ocenění, ale k prodeji bych se vyslovoval až později. Ty akcie mohou mít svou cenu, i když nám nic nenesou, protože ta firma to koupit chce, je možné, že se tam něco stane," naznačil Alois Jaroš.

Podobně se vyjádřil i zastupitel Karel Míček. „Nechal bych si to ocenit, co je a co není možné, ale nikam bych nespěchal. Případný výtěžek z toho prodeje není nic podstatného, co by nás mělo nějak udržet nad vodou. Takže bych určitě vyčkal," vyjádřil se Karel Míček.

Zastupitelé nakonec všemi hlasy pouze vzali na vědomí informaci o nabídce možnosti odkoupení akcií společnosti EP Rožnov a.s. ve vlastnictví města.