Užší, a nyní i smluvně potvrzená, spolupráce obou měst by měla přinést nové možnosti jak v oblasti kulturní, vzdělání, podnikání, tak i v té sportovní. „Zajišťuje podporu spolupráce na úrovni samosprávních orgánů, spolupráce v oblasti kultury, sportu, ekologie a vzdělávání a cestovního ruchu. Také v oblasti podávání žádostí granty a získávání peněž z evropských fondů,“ sdělila Dagmar Sazovská manažer cestovního ruchu a propagace města.

A proč si Frenštát vybral právě polské město? Odpověď je podle Sazovské jednoduchá: „Vytipovali jsme si, aby to město mělo podobné podmínky jako Frenštát. Ustroń je také město, které leží v Beskydách, jenomže na opačné straně. Má i podobný počet obyvatel. My máme jedenáct a půl tisíce a oni patnáct tisíc. Charakterem i podmínkami je prostě podobné,“ vysvětlila Sazovská s tím, že cesta z Frenštátu do polského Ustrońě trvá přibližně jednu hodinu.

Už dříve se zástupci moravského města snažili navázat smluvní spolupráci i s jinými zahraničními partnery, doposud však u nich nebyli úspěšní. „Nikdy to nijak nedopadlo. Měli jsme spolupracovat s Holandskem, Německem a Francií, ale nedopadlo to. Až s tímto polským městem jsme došli k podepsání jakési partnerské smlouvy. Je tak naším první a zatím jediným partnerským městem,“ uzavřela Sazovská. Smlouva, kterou se obě města zavázaly je uzavřena na dobu neurčitou.