„Žádáme o dotaci na projekt, jehož cílem je zapojit co nejširší škálu neziskových organizací, škol a město do organizace akcí s prorodinným zaměřením. Pozvat na ně co nejširší veřejnost, členy celé rodiny, " uvedla Bronislava Papáková, koordinátorka prorodinné politiky, odbor sociálních věcí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. 

Všechny tyto akce zastřeší kampaň „Město Frenštát pod Radhoštěm přátelské rodině“.

"Součástí projektu budou tradiční kulturní, společenské a sportovní akce pořádané městem, které jsou z větší části kryty ze stávajících finančních zdrojů rozpočtu. Tyto akce budou obohaceny o různé aktivity pro všechny členy rodiny, ale předpokládáme i organizaci nových akcí,“ dodala Papáková.

Město může získat dotaci až 100 % rozpočtovaných uznatelných výdajů, a to do výše 1,1 milionu korun. „Ministerstvem budou podpořeny budou žádosti, které se budou týkat podpory rodin, seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti. Aktivity, které přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity, podporují jejich stabilitu, vytvářejí kvalitní rodinné i sousedské vztahy, podporují důstojný život seniorů apod.,“ uzavřela Bronislava Papáková.