Frenštátské zastupitelstvo na svém 2. zasedání schválilo mimo jiné dotační programy pro rok 2019.

„Zájemci o dotace z rozpočtu města mohou své žádosti směřovat do čtyř programů v oblastech sport a tělovýchovná činnost, kultura a cestovní ruch, zájmová činnost, vzdělávací činnost, ochrana životního prostředí, prevence kriminality a protidrogová prevence,“ uvedla Iva Vašendová, tisková mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm, a upřesnila, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných pro čtyři dotační programy je 4,3 milionu korun.

Konečný objem peněz určených na poskytování dotací, a to jak v rámci čtyř dotačních programů, tak individuálních pro poskytování veřejné finanční podpory pro sociální a zdravotní služby, bude znám po 6. prosinci 2018, kdy bude zastupitelstvo města schvalovat rozpočet na příští rok.

„Trvá, že město Frenštát pod Radhoštěm chce podporovat činnost zájmových a sportovní organizací, spolků a klubů působících na území města,“ sdělil místostarosta města Jiří Unruh.

Místostarosta Frenštátu pod Radhoštěm Jiří Unruh dodal, že město navýšilo částky v rozpočtu a nárokovaná částka pro individuální a programové dotace na rok 2019 tak předběžně celkově činí 6,7 milionu korun.

Žádosti o dotace v rámci čtyř vyhlášených programů budou v prvním kole bude město přijímat v termínu do 31. ledna 2019, ve druhém do 31. května 2019. Veškeré dokumenty týkající se poskytování dotací z rozpočtu města počínaje vyhlášenými dotačními programy, pravidly, formuláři pro žádosti o dotace a vypořádání dotace včetně vzorů veřejnoprávních smluv naleznou žadatelé na webových stránkách města.

Ve středu 28. listopadu se v době od 15 do 17 hodin uskuteční ve velké zasedací místnosti frenštátského městského úřadu metodický seminář. „Na něm budou žadatelům k dispozici pracovníci úřadu, jak z odboru vnějších vztahů jakožto administrátora dotací, tak odboru sociálních věcí a úseku kontroly, aby jim nové programy a pravidla představili a zodpověděli případné dotazy,“ upozornila Iva Vašendová s tím, že zájemci se mohou telefonicky, písemně či osobně obracet na odbor vnějších vztahů, paní Ludmilu Žárskou.

Dotační programy pro rok 2019 jsou: Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti, Podpora činnosti v oblasti kultury a cestovního ruchu, Podpora zájmové a vzdělávací činnosti, ochrany životního prostředí a Podpora činnosti v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.