Nová stanoviště kontejnerů mohou občané již nyní využívat v ulici Podříčí nad vjezdem k supermarketu Hruška, v ulici Bezručova mezi železničním přejezdem a odbočkou na Bystré a v Okružní ulici ve slepé uličce u domu č. p. 1588.

„Podkladem pro výběr nových stanovišť byla mimo jiné analýza kontejnerových stání, kterou pro město v minulosti zpracovala právě společnost EKO-KOM. Z analýzy pak vyplynuly oblasti vhodné pro rozšíření sběrné sítě,“ sdělila Denisa Vidličková, referentka pro komunální odpad a městskou zeleň, Technické služby města Frenštát pod Radhoštěm. 

Handicapovaný Honza Kuňák z Trnávky miluje rock a potřeboval by ke zlepšení života nový upravený automobil.
Handicapovaný Honza z Trnávky by chtěl žít svůj sen, pomůžete mu?

Kromě toho město rozšířilo některá stávající stanoviště pro třídění odpadu, a to převážně na základě podnětů od občanů. „V ulici Papratná u autobusové zastávky je přidána nádoba na nápojové kartony, stejně jako na Závodí za mostem k jízdárně. V Místecké ulici vedle bývalé Loany jsme umístili kontejner na skleněný odpad, na Kopané před bývalou mateřskou školou pak nově stojí bílý kontejner na textil, obuv a hračky,“ doplnila Denisa Vidličková. 

Zahájení výstavy jízdních kol v Muzeu Bílovec, 23. ledna 2023.
VIDEO: Student z Bílovce restauruje historická kola, takto vypadá jeho výstava

Postupně také na území města dochází k obměně starých plechových kontejnerů, které jsou na konci své životnosti. „Pro pohodlnější třídění je možné získat na městském úřadě či v Technických službách zdarma sadu barevných tašek. Občané z okrajových částí města si zde mohou vyzvednout také pytle na třídění plastů a nápojových kartonů,“ uzavřela referentka Technických služeb. 

Celkové náklady na pořízení nádob na papír a nápojový karton dosáhly výše 33 154 Kč. Nádoby na sklo a plast městu v rámci spolupráce zdarma zapůjčila společnost EKO-KOM a.s.