Konkrétně se jedná ve Frenštátě o tři školky – Mateřkou školu Dolní, Mateřskou školu Markova a Mateřskou školu Školská čtvrť. 

„Návštěvnost dětí v minulých dnech postupně klesala, převážná většina rodičů si spolu se školáky doma nechávala i děti předškolního věku. Dnes jsme měli v našich školkách celkem 23 dětí z celkové kapacity 348 dětí,“  upřesnila Ludmila Pavlová, vedoucí odboru vnitřních věcí a školství MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Přerušit provoz školek lze jen ze závažných důvodů, za které se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

„Rodiče všech dětí, které navštěvují zmíněná zařízení mají právo na ošetřovné, tedy jednu ze šesti dávek českého systému nemocenského pojištění.  Formulář žádosti o ošetřovné mohou získat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí či České správy sociálního zabezpečení,“ připomněla vedoucí odboru. 

Online reportáž