Účelová neinvestiční dotace bude vyplacena prostřednictvím Moravskoslezského kraje na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů města v roce 2022.

Žádost o dotaci podalo město v květnu 2022. „Část dotace ve výši 360 tisíc korun je určena pro krytí mzdových nákladů. Část dotace ve výši 150 tisíc korun na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. To znamená na pokrytí nákladů spojených s držením pohotovostí,“ sdělil Zbyněk Vágner, místostarosta města