Příprava celého projektu byla realizována kvůli možnosti získat státní dotaci. „Naše město bylo loni navrženo Moravskoslezským krajem, vlastně na popud ministerstva vnitra, a Správou kraje Policie ČR k realizaci programu Prevence kriminality,“ nastínil starosta města Stanislav Hrabovský (SNK Naše Beskydy).

Přestože hlavním bodem jednání byla investice na zřízení kamerového systému, zastupitelé řešili také to, kdo by kamerový systém v budoucnu provozoval. Plánováno je, že by si jej obě policie ve městě rozdělily, městská by tvořila centrum, kde by se shromažďovala data, a společně se státní policií by je pak vyhodnocovaly.

K tomu, aby město získalo státní dotaci, by ale monitoring musel být čtyřiadvacet hodin denně. Na to by však nestačil současný stav strážníků městské policie. „V současnosti máme sedm strážníků. Potřebovali bychom navýšení o tři, minimálně tak, abychom se dostali na pokrytí čtyřiadvaceti hodin,“ uvedl Ondřej Matějek, ředitel Městské policie ve Frenštátě.

Případné navýšení počtu strážníků, a tím vlastně i finančních výdajů ze strany města, se nelíbilo například zastupiteli Hanuši Vítovi (ČSSD). „Není to tak dlouho, kdy velká část zastupitelů zvažovala, zda vůbec městskou policii zřídit. Už těch sedm policistů jsme prosazovali horko těžko. Najednou zde máme další tři a rozpočet města je nevyvážený. Potřebujeme finanční prostředky na provoz škol, sportovních organizací a tak dále. Kdysi jsme z nějakého důvodu přijali městskou policii a důvody, pro které jsme ji přijali, vlastně nejsou plněny. Nyní máme nového ředitele, čili je možné, že ten nás přesvědčí o tom, že městská policie má pro město význam. Ovšem že by to bylo až tak, že bychom museli navyšovat počty o další tři strážníky? Prostě je to nárůst o milion korun. To je pro mě naprosto nestravitelné, nepřijatelné,“ podotkl Vít.

Nejen zastupitele Miroslava Halatina (SNK NEFRK) proto zajímalo, zda by monitoring nemohla provozovat pouze státní policie. „Nepřekonatelný problém to není, nicméně zejména přes tu denní dobu je to dost neefektivní. Navíc to není obvyklé. Nevím, že by to někde v rámci republiky takto fungovalo. Je to z toho prostého důvodu. Aby ten kamerový systém mohl účelně fungovat, tak je potřeba aby dotyčný, který je u kamerového systému, jej prakticky neustále sledoval. A náš policista, který tam sedí čtyřiadvacet hodin, vykonává mnoho dalších úkonů. Předpokládáme, že pokud by se to přebíralo, tak v noční dobu nebo přes soboty a neděle, kdy zatížení policisty není takové,“ uvedl velitel frenštátského policejního oddělení Vladimír Pražák.

Jak uvedl starosta města, ti, kteří by sledovali kamery, by nemuseli být nutně policisté. „Mohou to být civilisté, v tomto případě lidé proškolení na kamerový systém. Nabídka na školení už přišla, museli by tím projít. Seděli by pouze u těch monitorů, nic víc. Je to ke zvážení,“ podotkl Hrabovský.

O tom, kdo by případně kamerový systém provozoval, se ale zatím nerozhodovalo. Pokud by státní dotace byla městu přiznána, Frenštát by v budoucnu mohlo monitorovat až pět kamer. „Lokality, které jsme vytypovali, byly posuzovány, co se týče kriminality, eventuálně velké frekvence osob. Je tam navrženo náměstí jako celek, bezprostřední okolí náměstí, to znamená okolí kolem bazénu a integrované školy, vlakové nádraží a v neposlední řadě lokalita okolo parku u průmyslové školy,“ poukázal Pražák.