Návrh nyní město zařadilo do dotazníku pro své obyvatele. „Není to nápad vedení. Návrh přišel z řad občanů,“ sdělil Stanislav Hrabovský, starosta města. Podle něj někteří lidé apelovali právě na důležitost úlohy svatého Martina ve městě. „Netuším, proč jej chtějí přejmenovat. Pravděpodobně proto, že patronem města je svatý Martin,“ vysvětlil Hrabovský. S případným přejmenováním města by však vznikly další starosti obyvatelům Frenštátu. Například s výměnou občanských průkazů. „Náklady na výměnu průkazů by občanům hradilo město,“ doplnil Hrabovský. Jak starosta potvrdil, finanční stránkou této změny se radnice zatím ještě nezabývala. „Jestli by občané tuto změnu přivítali, má zjistit právě náš dotazník,“ dodal Hrabovský.

O tom, že město chce svým občanům vycházet maximálně vstříc, a že ho zajímají jejich názory, svědčí i další otázky v dotazníku, který radnice uveřejnila na svých internetových stránkách. Těch nabízí dotazník celkem čtyřicet. „Jeho smyslem je dát možnost co největšímu počtu lidí sdělit svůj názor a spolupodílet se na tvorbě plánu dalšího rozvoje naší obce,“ oznamuje dotazník v úvodu. Věnuje se oblastem volného času, kultury, sportu, dopravy a služeb, školství, péče o zdraví, péče o majetek města, hospodaření obce, životního prostředí či veřejné správy. Dotazník například dále zjišťuje, zda si občané myslí, že by se měl rekonstruovat zimní stadion či jaký názor mají na těžbu uhlí či plynu v Beskydech.