Většinu financí chtějí získat z dotačních fondů. Namísto kdysi plánovaného Eurosportparku by zde v budoucnu mohlo vyrůst městské ozdravné centrum, obecní dům s kuželnou, parkovací dům, městský park s kašnou a dětským hřištěm. Schválený projekt zahrnuje také demolici všech stávajících objektů, odstranění ekologické zátěže, hrubé terénní úpravy, přivedení inženýrských sítí k hranici území a rekonstrukci stávající příjezdové komunikace. „Město Frenštát má zhruba asi po třech letech znovu, podle mého názoru už asi poslední, možnost získat masivní dotaci z prostředků mimo město Frenštát,“ řekl Jiří Berger, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města. Na projektové práce v hodnotě 1900 tisíc již město dostalo dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 850 tisíc.

Šance na získání financí na realizaci projektu jsou, podle slov Jiřího Bergra, relativně velice vysoké. „Z hlediska finančního krytí tento typ dotace představuje, že vlastně Evropské společenství a Česká republika do toho investují 92,5 procenta investičních nákladů, na město zůstává 7,5 procenta,“ dodal Berger. Frenštát má údajně na dotaci tak vysoké šance proto, že řeší jak vyčištění území, tak také budoucí výstavbu. Budoucí výstavba by se navíc uskutečňovala v etapách. S první, demolicí, by se začalo už v roce 2009. Areál by pak využívali jak občané města, návštěvníci aquaparku a autokempu, tak také další návštěvníci města.

Například zastupitel Karel Míček (ODS) komentoval konečný výsledek takto: „Je to jakési řešení, musíme se v tom čase posunout. Protože pak by to opravdu byl problém,“ nastínil Míček s tím, že by se ale zavčas měl vyřešit problém s třemi rodinnými domy, které stojí u areálu a parkovací plocha pro aquapark.