Jak uvedla jedna z navrhovatelek, Renáta Stavárková, chtěly by vytvořit přirozenou konkurenci stávajícím mateřským školám. „Jsme maminky malých dětí a denně se setkáváme s problémem svých kamarádek, rodičů, známých, kteří marně hledají umístění v mateřské škole či v jesličkách,“ řekla Stavárková.

Problém je podle Stavárkové v tom, že se v minulém roce narodilo takřka 90 dětí, což je nejvyšší počet od roku 1995. Právě tento rok se začaly rušit mateřské školy a zrušily se též poslední jesle ve Frenštátě. „V dnešní době je spousta rodičů a maminek, které potřebují nastoupit do práce během školního roku a nejsou schopni dítě umístit do mateřské školy a do jesliček obecně vůbec, protože ty tady široko v okolí nejsou,“ uvedla Stavárková.

Žadatelky chtějí školku zřídit v bývalých prostorách MŠ Záhuní. Ta by však vyžadovala rekonstrukci. K částečné pomoci se jim nabídla firma Siemens, která je ochotná budovu zrekonstruovat, plně vybavit a zajistit provoz. „Budovu zhodnotíme, ale zůstane nadále majetkem města,“ řekla Stavárková, s tím, že zhruba polovina míst by byla pro děti rodičů zaměstnaných u této firmy.

Navrhovatelky žádají od města finanční příspěvek ve výši 70 tisíc měsíčně po dobu dvou až tří let. „V lednu se děti zapíšou a až za rok můžeme požádat o dotaci od kraje. Ta je navíc v prvním roce pouze 60 procent,“ vysvětlila Stavárková.

Radním města se však návrh příliš nezamlouval. „Podle materiálů, které projednávala rada města, v současné době nevyplývá nutnost zřídit novou mateřskou školu. Kapacita školek je stále dostatečná,“ doplnila Ludmila Pavlová vedoucí odboru správních činností a vnitřní správy. Ve většině se radní shodli na tom, že požadovaná částka je příliš vysoká. Návrh město nakonec neschválilo, ale nechalo zpracovat analýzu potřebnosti další školky. O dalším postupu se tedy rozhodne na zasedání zastupitelstva v září.

Nárůst žádostí o umístění dítěte do školky zaznamenali i v Kopřivnici. Podle ředitelky kopřivnických mateřských škol, Zdeňky Kriškové, se v letošním roce sešlo 298 žádostí o umístění dítěte. K dispozici je však jen 224 volných míst. Město se touto problematikou již zabývá a na rozdíl od Frenštátu se přiklání právě k podpoře soukromých aktivit.