Vystoupení Milana Lopraise předcházelo projednávání asi osmi bodů týkajících se prodeje pozemků v průběhu zasedání zastupitelstva. Téměř všichni, kteří k daným bodům vystoupili hovořili hlavně o ceně a o nástrojích, jak město může získat za daný pozemek více peněz.

Milan Loprais se vrátil k problematice prodejů pozemků téměř v závěru zasedání v bodu Různé. „Ta diskuze tady byla velmi dlouhá a široká a já jsem do toho nechtěl vstupovat, abych to neprodlužoval,“ vysvětlil Milan Loprais a dodal, že pozemkové záležitosti zastupitelstvo bude řešit i v budoucnu. Vybídl ale k zamyšlení nad strategií prodejů pozemků.

„Až to budeme v budoucnu dále řešit, měli bychom se zamyslet, zda chceme jít skutečně cestou maximální možné nejvyšší tržní ceny bez ohledu na jiné faktory. Pokud u pozemků půjdeme striktně podle pravidla kdo nejvíce dá, tak pak to takovému zájemci prodáme,“ poznamenal zastupitel a upozornil, že s největší pravděpodobností se stane, že pozemky budou kupovat lidé odjinud, kteří jsou dobře finančně zajištění. „

Budou na nich stavět, řekněme investiční nemovitosti a ty pak možná budou pronajímat, nebo tady budou jezdit na víkendy nebo na prázdniny. Oproti tomu mladí lidé, kteří zde plánují bydlet, žít, chtějí mít své rodiny, nikdy nebudou schopni finančně konkurovat těmto investorům,“ vysvětlil Milan Loprais.

Nato ponoukl zastupitele k tomu, že až bude město vymýšlet strategii prodeje nemovitostí, aby aby se uvažovalo i tímto směrem. „Protože rozvoj rodin ve Frenštátě a pomoc místním občanům je určitě důležitá. Osobně bych tomu dával větší prioritu, než abych pozemek prodal o něco dráž,“ dodal Milan Loprais.

Starosta Miroslav Halatin jej v reakci ubezpečil, že vše je v zápisu ze zasedání.