V soutěži o titul Podnik podporující zdraví (PPZ) se každoročně posuzuje úroveň podpory zdraví na pracovištích zúčastněných firem. Vyhlašuje ji hlavní hygienička České republiky a organizaci zajišťuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví.

„Titul se uděluje vždy na tři roky a je možné jej získat dle hodnocení ve třech různých úrovních. Výrobní závod Siemens Elektromotory Frenštát získal titul již potřetí v řadě, přičemž letos, stejně jako před třemi roky, dokonce titul PPZ třetího, nejvyššího, stupně,“ sdělila Kateřina Pištorová, tisková mluvčí společnosti Siemens.

Ředitel závodu Siemens Elektromotory Frenštát Roman Valný, jenž ocenění přebíral Kaiserštejnském paláci, ve své řeči zdůraznil politiku frenštátského závodu v této oblasti: „Péče o zdraví zaměstnanců řadu let patří mezi priority vedení naší společnosti.

Uvědomujeme si nutnost a význam aktivit, které přispívají jak ke zkvalitňování pracovního prostředí, ergonomie práce, tak i k psychické pohodě na pracovišti, a tím i k vyšší spokojenosti zaměstnanců. Pochopitelně zdraví zaměstnanců a dobrá atmosféra na pracovišti patří mezi základní pilíře prosperity každého podniku.”

Inspekce, která rozhodla o prodloužení titulu, byla ve frenštátském Siemens 7. června 2017. „Předmětem bodového hodnocení byla povinná péče o zdraví zaměstnanců požadovaná legislativou ČR i nadstavbová součást formou opatření v rámci podpory zdraví zaměstnanců, součástí hodnocení byla i společenská odpovědnost firmy v okolí města,“ doplnila Kateřina Pištorová.