Koncem loňského roku město s žádostí neuspělo a jeho žádost byla zařazena mezi náhradní projekty. Po navýšení finančních zdrojů ve Státním fondu rozvoje bydlení o sto milionů korun pro Program regenerace sídlišť, město uspělo. Předpokládaný termín realizace projektu je rok 2021.

Martina Třosová z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm uvedla, že cílem je vybudování esteticky kultivovaných prostor sídlištních ploch a rovněž reorganizace pozemních komunikací, parkovacích ploch, ploch pro pěší, rekonstrukce sítě veřejného osvětlení i ploch pro každodenní rekreaci.